CEMPE – Centre of Excellence in Music Performance Education

Fullt navn: Centre of Excellence in Music Performance Education
Tilknyttet: Norges musikkhøgskole
Fagfelt: Utøvende musikk
Nettside: CEMPE – Centre of Excellence in Music Performance Education
SFU-status: 2014–2023
Senterleder: Jon Helge Sætre

CEMPE arbeider for å utvikle kunnskap om undervisning og læring i høyere musikkutdanning. Gjennom prosjekter, nettverk og innovative forsøk utforsker CEMPE undervisningsformer, arbeidsmåter og utdanningsinnhold for studenter som skal møte framtidens musikkliv.

En viktig del av CEMPEs arbeid skjer gjennom bygging av nettverk og dialog med ulike samarbeidspartnere. På nasjonalt plan samarbeider vi med Råd for utøvende musikkutdanning (RUM). Årlig legges det et CEMPE-seminar til en av RUM sine medlemsinstitusjoner, og flere fagpersoner fra de ulike nasjonale institusjonene er knyttet til senteret gjennom CEMPEs innovasjonsmidler, eller via andre prosjekter. På internasjonalt plan samarbeider vi med den europeiske organisasjonen for høyere musikkutdanningsinstitusjoner AEC, særlig gjennom den nyetablerte “Platform for Learning and Teaching”, men også gjennom RENEW og NAIP.

CEMPE er tilknyttet ulike nettverk internasjonalt og nasjonalt, slik som Healthy Conservatoires Network, European Creative Futures, European Chamber Music Academy, Olympiatoppen, Sommerakademiet Voksenåsen m.fl.

Hovedprosjekter:

Hovedinstrument: CEMPE utforsker og videreutvikler undervisning og læring knyttet til hovedinstrument. Tema for prosjektene er ulike tilnærminger til gruppe- og samarbeidslæring i hovedinstrument, samt undervisnings- og læringskulturer i hovedinstrumentundervisning.

Se alle prosjekter med tema hovedinstrument

Øving: CEMPE videreutvikler kvaliteten på studentenes egenøving gjennom å utforske undervisning av øving. Prosjektene og workshopene er knyttet til øving i relasjon til hovedinstrumentundervisning, ulike sjangre, helse, prestasjonsforberedelse i det interaktive rom, sceniske aspekter, og samtidsmusikk. Vi gjennomfører også et utviklingsverksted i øving for studentene.

Se alle prosjekter med tema øving

Praksis: CEMPE styrker og utvider utøvende musikkstudenters praksismuligheter og gir dem realistiske arbeidserfaringer innenfor relevante yrkesområder. Eksempler på pågående prosjekter er musikkfestivalen Kulturtrøkk i Hammerfest, praksis i sanntidsmusikk i Det norske Blåseensemblet, samt samarbeid med orkestre, festivaler og andre konsertarrangører.

Se alle prosjekter med tema praksis

Frilanskarriere: CEMPE utvikler kunnskap om hvordan studenter kan forberede seg til å arbeide i et mangfoldig og globalisert musikkliv i rask endring. Prosjektene stiller følgende spørsmål: Hvordan kan kunstneriske ideer realiseres og gis mulighet til å leve videre? Hvordan kan bærekraftige musikerkarrierer utformes?

Se alle prosjekter med tema frilanskarriere