Engage – Centre for Engaged Education through Entrepreneurship

Fullt navn: Centre for Engaged Education through Entrepreneurship
Tilknyttet: NTNU og Nord Universitet
Fagfelt: Entreprenørskap
Nettside: Engage – Centre for Engaged Education through Entrepreneurship
SFU-status: 2016–2021
Senterleder: Øystein Widding

Engage ønsker å øke antallet studenter med entreprenørielle ferdigheter og tankesett som gjør dem til endringsagenter i en rekke kontekster i Norge og  resten av verden. Formålet med senteret er å utdanne studenter til å møte komplekse samfunnsutfordringer gjennom entreprenørskap uavhengig av næring eller bransje.

Engage utvikler utdanning for studenter fra alle disipliner og profesjoner. Senteret setter studentenes engasjement og kreativitet i sentrum for å gjøre dem i stand til å håndtere fremtidige utfordringer. Gjennom tverrfaglig samarbeid i virkelige prosjekter får studentene kunnskap og kompetanse både i og utenfor klasserommet.

Sammen med deres samarbeidspartnere får studentene blant annet utvikle egne bedrifter, realisere forretningsideer og jobbe med reelle samfunnsutfordringer. Gjennom konsortium bestående av NTNUs entreprenørskole, Handelshøgskolen Nord Universitet, Spark NTNU, TrollLABS og Eksperter i team ved NTNU skal engage få engasjerte lærings- og forskningsaktiviteter. I tillegg har senteret flere partnere fra både inn- og utland.