MatRIC – Centre for Research, Innovation and Coordination of Mathematics Teaching

Fullt navn: Centre for Research Innovation and Coordination of Mathematics Teaching
Tilknyttet: Universitetet i Agder
Fagfelt: Matematikk i brukerprogrammer som lærerutdanning, biologi, økonomi og ingeniørfag
Nettside: MatRIC – Centre for Research, Innovation and Coordination of Mathematics Teaching
SFU-status: 2014–2023
Senterleder: Simon Goodchild

MatRIC ønsker å promotere innovativ praksis i matematikkundervisning og å øke den forskningsbaserte kunnskapen om hva som fungerer (og ikke fungerer) når matematikk skal læres bort. Senteret retter seg inn mot "brukere" av matematikk, altså de som ikke har matematikk som hovedfag, men som har det som en del av sin utdanning, som for eksempel lærere, sykepleiere og økonomer.

En av de viktigste funksjonene til MatRIC er å være et nasjonalt senter som både tilrettelegger og motiverer for nettverksbygging blant utdannere i matematikk. Gjennom møteplasser, forskningsaktivitet og prosjektfinansiering skal senteret hjelpe til med spre innovativ praksis og gjøre det trygt å teste ut nye ideer. Ettersom matematikkundervisning, spesielt til de som ikke har det som sitt hovedfag, gjøres i store grupper med diversitet i fagbakgrunnen, blir studentene passive mottagere av informasjon. Dette ønsker MatRIC å gjøre noe med.

I bunn for virksomheten ligger en målsetting om at endret praksis i matematikkundervisningen kan gjøre studentene mer motiverte, bedre i stand til å bruke matematikk til å løse problemer kreativt og bedre i stand til å ta i bruk matematikk i praksis.

Hovedprosjekter:

MatRIC-TV: MatRIC har produsert over 70 korte videoer som skal hjelpe studenter å takle overgangen fra matematikk på videregående til matematikk på universitets- og høyskolenivå.

Les mer om MatRIC-TV

Nettverk: MatRIC har delt opp sine nettverk i fem separate grupper som jobber med noe forskjellig tematikk: Modellering, simulering og visualisering, lærerutdanning, videoer og digital vurdering.

Les mer om Nettverk