ExcITEd – Centre for Excellent IT Education

Fullt navn: Centre for Excellent IT Education
Tilknyttet: NTNU og Nord Universitet
Fagfelt: IT
Nettside: ExcITEd – Centre for Excellent IT Education
SFU-status: 2016–2021
Senterleder: Guttorm Sindre

ExcITEd har som mål å sette Norge i spissen for nyskapende IT-utdanning og å gjøre IKT-fag mer attraktive for unge mennesker. For å oppnå dette har senteret blant annet tett samarbeid med studentene, andre fakulteter og potensielle arbeidsgivere – og ikke minst skoleverket. ExcITEd ønsker å øke mangfoldet innenfor IT-utdanningen ved å forbedre kunnskapen om ulike IT-fag og yrkesmulighetene innenfor dette feltet.

ExcITEd ønsker å heve kvaliteten på IT-utdanningen i både Norge og utlandet. Senteret bruker derfor forskningsbasert kunnskap om didaktikk innenfor IT-fag. Gjennom å evaluere nye læringsmetoder og samarbeide med studenter og på tvers av fag, skal senteret finne suksessfaktorene som bidrar til godt læringsmiljø.

Prosjektbasert læring står sentralt hos ExcITEd og senteret bruker aktive læringsmetoder for å oppnå sine mål. Disse metodene er for eksempel at studenter lærer av hverandre, bruk av toppmoderne teknologi og nettverksbygging med næringslivet. Et viktig poeng for ExcITEd er at studentene skal få utfolde seg og selv skal kunne utforme sine egne prosjekter – noen ganger helt frem til ferdige produkter.  Slik håper de på at studentene bygger kompetanse til å jobbe kreativt på reel "lekeplass".

Hovedprosjekter:

  • Informed Decision
  • Projects of Becoming
  • Learning through Construction
  • Sharing and Diversity
  • Career Readiness

Les mer om ExcITEd og hovedprosjektene deres