CEFIMA – Centre of Excellence in Film and Interactive Media Arts

Fullt navn: Centre of Excellence in Film and Interactive Media Arts
Tilknyttet: Den norske filmskolen, Høgskolen i Innlandet
Fagfelt: Kunstfag
NettsideCEFIMA – Centre of Excellence in Film and Interactive Media
SFU-status: 2016–2021
Senterleder: Fredrik Graver

CEFIMA sitt hovedmål er å videreutvikle og styrke både læringen og undervisningen i film gjennom å fokusere på digital teknologi og interaktivitet som et kunstnerisk virkemiddel. Senteret ønsker å anvende sin solide kompetanse og erfaringer fra filmindustrien til å utforske hvordan den teknologiske utviklingen innen digitale, interaktive medier kan brukes i historiefortelling. I tett samarbeid med tidligere og nåværende studenter, ansatte og bransjen vil senteret teste ut og eksperimentere med nye digitale medier for innovativ historiefortelling.

CEFIMA legger til rette for at studentene kan prøve og feile. De blir ikke bedømt på kun resultater, men på det de prøver å oppnå, altså fremgangsmåte og tiltenkt utfall. Utdanningsmetodene inkluderer flere forskjellige pedagogiske metoder som skal gi studentene muligheten til å lære fra egne erfaringer. Systematiske evalueringer og samarbeid mellom studenter og lærere bidrar til strukturert eksperimenteringen. Erfaringsdeling og eksperimentering er sentralt for senteret.