bioCEED – Centre of Excellence in Biology Education

Fullt navn: The Centre of Excellence in Biology Education
Tilknyttet: Universitetet i Bergen, Universitetssenteret på Svalbard og Havforskningsinstituttet
Fagfelt: Biologi
Nettside: bioCEED – Centre of Excellence in Biology Education
SFU-status: 2014–2023
Senterleder: Vigdis Vandvik
Nestleder: Pernille Bronken Eidesen

bioCEED utvikler biologiutdanninger som skal fylle fremtidens kompetansebehov i forskning og samfunn.  Vi utvikler kurs og utdanninger der studentene får nyte godt av tette koblinger mellom vitenskapelig kunnskap, praktiske ferdigheter og samfunnsrelevans. Biologiutdanningene bygger på en sterk forskningstradisjon, og bioCEEDs tar med oss denne forskningskulturens styrker inn i undervisningen for å utvikle en kollegial og forskende undervisningskultur.

Biologisk fagkunnskap er i rask utvikling, og spiller en stadig viktigere rolle i samfunnet, ikke minst fordi biologisk fagkunnskap er helt nødvendig for å løse de globale samfunnsutfordringene – nå og i fremtiden. Biologiens raske utvikling og voksende rolle stiller nye krav, ikke bare til hva biologer skal kunne, men også av hvordan de skal lære.

bioCEED vil knytte sammen teori, praksis og relevans i undervisning og utdanning, ved å styrke utviklingen av praktiske ferdigheter og gi studentene erfaring fra forskning og arbeidsliv. Dette skjer blant annet ved å tilby studentene arbeidspraksis i samarbeid med aktører i forvaltning, forskning og næringsliv; styrke og utvikle praktisk undervisning i felt og lab; og bygge opp gode ressurser for undervisere og studenter for å utvikle sine overførbare ferdigheter gjennom utdanningsløpet.

bioCEED arbeider for en endring vekk fra lærersentrert undervisning til læringssentrert undervisning, med studenten i fokus. Studentene skal aktivt engasjeres i egen læringsprosess og i utviklingen av undervisningen, med muligheter og ansvar for egen læring.  En slik endring kan kun oppnås dersom underviserne er forberedt på å endring og utvikling. bioCEED arbeider derfor for å bygge en kollegial lærerkultur der underviserne har en vitenskapelig tilnærming til undervisning og læring, og der studentenes læring blir satt i fokus. Ved å ta det beste fra forskerkulturen inn i undervisningen – å ta forskerholdet med seg i lærergjerningen, vil vi skape en utviklende, delende og vitenskapelig basert undervisningspraksis.

Senteret har delt inn sitt arbeid i fire hovedområder:

  1. Lærerkultur
  2. Innovativ undervisning
  3. Praktiske ferdigheter
  4. Spredning

bioCEEDs arbeidsområder gjenspeiler seg i hovedprosjektene deres:

biopraksis: Yrkeutplassering som del av studieløpet. Studentene får bruke biologisk kunnskap på relevante praktiske oppgaver og få arbeidserfaring som biolog. Gå til biopraksis UiB

Artsapp: En studentutviklet og studentdrevet applikasjon for å identifisere arter av starr. Gå til ArtsApp

Bioskills: Et prosjekt som skal gi studentene forskjellige generiske ferdigheter en biolog vil ha behov for: numerisk kompetanse, vitenskapelig skrivemåte, samfunnskommunikasjon og laboratorie- og feltarbeid. Gå til bioskills

Teach to Learn (TE2LE): TE2LE skal stimuleres studentenes samarbeids-, kommunikasjons- og pedagogiske evner gjennom selvlagde videoer der de skal forklare vitenskapelige konsepter for andre studenter. Gå til Teach 2 Learn

Les om disse og flere av bioCEEDs prosjekter