Kvalitetssikring og utvikling av forskerutdanningene

I dette webinaret undersøker vi ulike forskerutdanningers kvalitetssikringssystemer – er det en tilpasning av institusjonenes kvalitetssystem, eller lager man egne systemer? Hvordan ivaretar forskerutdanningene læringsmiljøet, og hvordan videreutvikler man best sine egne programmer?

Forskerutdanningene kjennetegnes av en forholdsvis liten opplæringsdel og et stort fokus på individuelt forskningsarbeid. Mange ph.d.-kandidater er også ansatt ved institusjonen som stipendiater og blir først og fremst sett på som en del av det vitenskapelige miljøet og ikke som studenter. Likevel skal institusjonene også i forskerutdanningene ivareta de samme kravene i universitet- og høyskoleloven som eksempelvis kvalitetssikring, dokumentering og vurdering av læringsmiljø.

NOKUT vil fortelle litt om kvalitetsarbeid og våre erfaringer med forskerutdanningene fra tilsyn. Etter pausen får vi presentert eksempler og erfaringer fra sektoren. Foredragsholderne vil fortelle om hvordan institusjonene jobber med læringsmiljø, kvalitetsarbeid og utvikling av forskerutdanningene.

Program

09.00

 • Velkommen
  Frøydis Maurtvedt, seniorrådgiver i avdeling for regelverk og tilsyn
 • Foredrag fra NOKUT
  Sumera Majid, seniorrådgiver i avdeling for regelverk og tilsyn

09.30

 • Erfaringer fra sektoren

  Marit Fosse, rådgiver innen forskerutdanning ved Universitetet i Stavanger
  Øyvind Nystøl, seniorrådgiver ved Universitetet i Agder
  Merethe Bremer, seniorrådgiver ved Universitetet i Oslo

10.15

 • Diskusjon, kommentarer og erfaringer fra deltakerne
  ledet av Frøydis Maurtvedt, seniorrådgiver i avdeling for regelverk og tilsyn

Målgruppe

Webinaret er åpent for alle som ønsker å få mer kunnskap om kvalitetsarbeid. Webinaret er spesielt rettet mot ansatte og studenttillitsvalgte ved universiteter og høyskoler som jobber med forskerutdanninger.

Webinaret inngår i NOKUTs digitale seminarrekke om kvalitetsarbeid 2023.

Foredragene og eksemplene tar utgangspunkt i kravene fra universitets- og høyskoleloven:

 • § 1-6: Universiteter og høyskoler skal ha et tilfredsstillende internt system for kvalitetssikring som skal sikre og videreutvikle kvaliteten i utdanningen. Studentevalueringer skal inngå i systemet for kvalitetssikring.
 • § 4-3 (5) Institusjonens arbeid med læringsmiljøet skal dokumenteres og inngå som en del av institusjonens interne system for kvalitetssikring etter § 1-6.

Påmelding


Ved påmelding samtykker du til at vi lagrer personopplysninger om deg til bruk for det aktuelle arrangementet. I etterkant hender det også vi sender ut et spørreskjema for evaluering av arrangementet. Opplysningene deles ikke med andre. Sjekk personvernerklæringen: www.nokut.no/personvern

Total: 0 kr

Del med andre

 • Sted:

  Zoom
 • Tid:

  -
 • Påmeldingfrist: