NOKUT gir fagområdeakkreditering til to fagskoler

Fagskolen Tinius Olsen og Fagskolen Kristiania står nå fritt til å opprette fagskoleutdanninger i henholdsvis tekniske fag og helse- og oppvekstfag.

I dag ble det klart at ytterligere to fagskoler får fagområdeakkreditering, som betyr at de selv står fritt til å akkreditere nye fagskoleutdanninger, eller foreta vesentlige endringer, innen det akkrediterte fagområdet.

Fagskolen Tinius Olsen har fått sin første fagområdeakkreditering og er den andre fagskolen i Norge som har en akkreditering for fagområdet teknisk.

– NOKUT gratulerer Fagskolen Tinius Olsen med akkrediteringen av fagområdet. Den gir spennende muligheter for tverrfaglige, arbeidslivsrelevante studier på tvers av etablerte fag- og yrkesfelt, sier administrerende direktør i NOKUT Terje Mørland.

Også Fagskolen Kristiania fikk tommel opp fra NOKUT i dag, på fagområdet helse og oppvekst. Fra før har fagskolen akkreditering for fagområdet design, kommunikasjon og teknologi.

Godt rustet for fremtiden

I rapportene fra de sakkyndige komiteene som har behandlet søknadene, trekkes det frem at begge fagskolene har fagmiljøer med høy kompetanse og er godt forankret i yrkesfeltet.

Fullmaktene som følger med en fagområdeakkreditering gir fagskolene økt fleksibilitet, forteller Mørland.

– Fagskoleutdanning skal gi kompetanse som kan tas direkte i bruk i et arbeidsliv i stadig endring. Med fagområdeakkreditering kan en fagskole raskere omstille studietilbudet sitt ut i fra behov i arbeidslivet, avslutter han.

Les tilsynsrapportene:

Om fagskolen Tinius Olsen

Fagskolen Tinius Olsen er en fylkeskommunalt eid fagskole som har røtter tilbake til 1895. Nå går nær 550 studenter ved fagskolen – alle innen teknisk – enten som nettstudier med samlinger eller stedbasert ved studiestedet i Kongsberg. I januar 2020 starter Norsk Reiselivsfagskole opp på Geilo, som vil være en del av Fagskolen Tinius Olsen. Studietilbudet her er ikke omfattet av denne fagområdeakkrediteringen.

Om Fagskolen Kristiania

Fagskolen Kristiania AS har rundt 1200 studenter ved campuser i Oslo og Bergen, og i flere nettbaserte utdanninger. Skolen har rundt 60 ansatte. Fagskolen eies av Høyskolen Kristiania Ernst G. Mortensens stiftelse. På tidspunktet for søknaden om akkreditering for fagområde hadde Fagskolen Kristiania 30 akkrediterte utdanninger. Akkreditering for ytterligere et fagområde, økonomi og administrasjon, er under vurdering.

Del med andre