– Jeg var sjokkert over hvor bra det var

Dette var et av svarene som ble gitt under NOKUT-frokost ved UiT – Norges arktiske universitet. Tema var veiledning og tilbakemeldinger i Studiebarometeret.

Svaret tilhører bioingeniørstudent Victoria Butzbach. Hun er student ved en av tre utdanninger ved UiT som skiller seg særlig positivt ut i Studiebarometerets spørsmål om studentenes tilfredshet på tilbakemeldinger og veiledninger. De to andre er bachelorutdanningen i fysioterapi og master i sivilingeniør informatikk.

– NOKUT er opptatt av tilbakemelding og veiledning fordi forskning og erfaring tilsier at det gir studentene bedre læring, sier NOKUT-direktør Terje Mørland.

Det satses på tilbakemeldinger og veiledning fra myndighetene og ute på universitetene og høyskolene. Likevel er det nettopp tilbakemelding og veiledning studentene er minst tilfredse med i Studiebarometeret.

Syv elementer for suksess

NOKUT har laget et notat som ser på hva som kan forklare at enkelte studieprogrammene lykkes med tilbakemelding og veiledning.

– UiT er stopp nummer tre på en slags turné der målet er å spre disse funnene. I vår besøkte vi Universitetet i Stavanger og i fjor var vi på NTNU. Det er også en gyllen anledning til å møte faglærere, studenter og ledelse til diskusjon. Hva tenker de er mulighetene og hvilke utfordringer støter de på? Det syns jeg er veldig spennende, sier Mørland.

Følgende syv elementer blir trukket frem som forklaring på hvorfor studieprogrammene lykkes med tilbakemelding og veiledning:

  • De formidler tydelige krav og forventninger til studentene sine.
  • De har et stort omfang av tilbakemeldinger og veiledning.
  • Tilbakemeldingene er formative, noe som betyr at studenter får konstruktive, systematiske og læringsorienterte tilbakemeldinger, og disse er mer gunstig for læring enn summativ tilbakemelding som ofte er kortfattede og gis etter at studentenes arbeid er ferdig.
  • De har et læringsmiljø som er preget av at det er kort avstand mellom student og underviser.
  • De baserer seg/har en fagtradisjon der gode tilbakemeldinger står sentralt og vektlegges. Da blir dette også prioritert av underviserne.
  • De har motiverte og engasjerte studenter som etterspør og benytter seg av tilbudene om tilbakemelding og veiledning.

Paneldeltakere

Paneldeltakerne på frokosten

Deler ikke med andre

Både studenter og faglærere ved UiT kjente seg igjen i dataene til NOKUT.
Fysioterapistudent Katrine Kolbeinsen og informatikkstudent Fredrik Høisæther Rasch mente at det kom tydelige signaler fra start om at veiledning og tilbakemeldinger er et tilbud man bør benytte seg av. Alle tre studenter opplevde at faglærere var engasjerte i læringen deres og opptatt av at de skulle mestre studiet.

Det ble også nevnt fra faglærernes side at studentene satte pris på en tydelig kontaktperson ved utdanningen. Dette gjorde terskelen for å stille spørsmål lavere.

Høisæther Rasch fra informatikk fortalte hvordan studenter kan være en ressurs for medstudenter.

– På informatikk engasjeres studentene til å lede kollokviegrupper for medstudenter på året under. Det gjør det mindre skummelt enn hvis man må stille spørsmål til en professor som på en måte vet alt.

Kommunikasjonsdirektør i NOKUT Gard Sandaker-Nielsen ledet møtet. Han ville vite om faglærerne hadde møtt på nysgjerrighet fra andre utdanninger ved UiT? Svaret var nei, ingenting. Ikke noen henvendelser fra andre.

– Trist, mener Mørland. – Det er jo så dumt at ikke flere trekker på disse ressursene. Det er ting å lære her. Jeg håper at UiT nå bruker disse eksemplene og sprer dem på tvers av hele institusjonen.

Han fikk støtte av faglærer på bioingeniørutdanningen Jill-Tove Indrevik:

– Vi bør systematisere arbeidet med tilbakemeldinger bedre og jobbet med dette sammen med andre fag. Så kunne vi lært av hverandre.

Se opptak fra NOKUT-frokost i Tromsø.

Del med andre