Globalt kvalifikasjonspass for flyktninger under etablering

I høst har UNESCO hatt suksess med testingen i sitt første kvalifikasjonspass-prosjekt i Zambia. Nå skal ordningen utvides videre.

På UNESCOs generalkonferanse i Paris sist uke ble de første elleve globale kvalifikasjonspassene utstedt. Det er resultat av pilotprosjektet som har pågått i Zambia den siste tiden. Samtidig ble det bestemt at UNESCOs pilotprosjekt skal utvides til Irak og Colombia.

Metoden bak kvalifikasjonspassene ble utviklet av NOKUT i kjølvannet av flyktningkrisen i 2015, da det oppstod et stort behov for å kartlegge kompetansen til flyktningene som kom. Europarådet fattet raskt interesse for prosjektet og har utviklet kvalifikasjonspassene sine basert på NOKUTs metode.

Marina Malgina, seksjonsleder for intervjubaserte ordninger i NOKUT, har vært sentral i arbeidet med kvalifikasjonspassene, fra ideen ble lansert til pilotprosjektet som nå er gjennomført i Zambia.

– Fra ideen om kvalifikasjonspass ble lansert har vi ansett dette som en mellom-statlig løsning på en mellom-statlig utfordring. Det er fantastisk at UNESCO har igangsatt arbeidet med kvalifikasjonspass med utgangspunkt i metoden vår og erfaringene vi har gjort oss, sier Malgina.

I denne korte filmen kan du lære mer om kvalifikasjonspassene og hvordan de fungerer.

Få flyktninger har tilgang til utdanning

I dag er det kun tre prosent av verdens flere millioner flyktninger som har tilgang til høyere utdanning. Det er en vanskelig situasjon for de det gjelder, men også en utfordring for samfunnet for øvrig, som går glipp av kompetente og flinke unge mennesker.

– Kvalifikasjonspass for flyktninger er et helt nødvendig redskap for å sørge for at vi ikke går glipp av mer talent og for å ivareta utdanning som en menneskerettighet, forklarte Stefania Giannini, øverste leder for utdanning i UNESCO, da prosjektet ble presentert på generalkonferansen.

Støttes av Norge

Kunnskapsdepartementet har bidratt med økonomisk støtte til UNESCO for gjennomføringen av pilotprosjektet og har nå bekreftet at de også fremover vil støtte prosjektet.

NOKUT vil også fortsette å være delaktige i UNESCO-prosjektet og ser frem til å bidra videre med erfaring og kunnskap.

Se opptak fra NOKUT-frokost: Globalt kvalifikasjonspass for flyktninger

Del med andre