Forslag til ny godkjenningspraksis for utenlandsk høyere utdanning

NOKUT har sendt forslag til justerte kriterier/godkjenningspraksis for godkjenning av utenlandsk høyere utdanning ut på høring. Høringsfristen er 28. desember 2018.

– Hovedendringen er at NOKUT ønsker å legge til grunn en oppdatert tolkning av "vesentlige forskjeller", som er et nøkkelbegrep i Lisboakonvensjonen. Vi vil legge mer vekt på hva en utdanning kvalifiserer til i utdanningslandet, eksempelvis om en bachelor gir tilgang til master. Vi vil således tone ned tid-for-tid prinsippet ved at vi legger mindre vekt på normert studietid, sier NOKUTs direktør Terje Mørland.

Forslaget innebærer også at det ikke lenger vil gis uttelling i studiepoeng, men at NOKUT vil godkjenne fullførte kvalifikasjoner opp mot en norsk grad. Hvis gradslikestilthet ikke kan gis, vil utdanningen godkjennes i hele og halve studieår. Samme regel gjelder for avbrutte utdanninger, hvor det ikke lenger skal gis godkjenning for utdanning med mindre studiebelastning enn ett semester/halvt år. En endring er at det også vil godkjennes opp mot flere typer av mastergrader som tilbys i Norge enn disiplinbaserte mastergrader på 120 studiepoeng.

– For majoriteten av søkerne våre vil forslaget til justerte kriterier ikke innebære noen endring i hvordan NOKUT vil godkjenne utdanningen deres. For enkelte søkergrupper vil det bli enkelte endringer sammenlignet med dagens kriterier. Forslaget innebærer at flere søkere vil få gradslikestilthet enn tidligere, mens noen andre søkere vil oppleve å få mindre uttelling enn i dag, avslutter Mørland.

Høringsfristen er 28. desember 2018. Nye kriterier kan tre i kraft i løpet av første halvår 2019.

Les høringsdokumentene (pdf)

Del med andre