Nasjonal deleksamen i matte: Gode resultater for lærerstudentene

I desember 2015 gjennomførte lærerstudenter ved ulike institusjoner første nasjonale deleksamen i matematikk. Resultatene viser at studentene får generelt gode karakterer, og at det nasjonale gjennomsnittet ligger på C.

– I lys av debatten rundt lærerutdanningen og påstanden om studenter med dårlige kunnskaper innen realfag, trodde kanskje flere at resultatene skulle se annerledes ut. Den nasjonale sensuren viser imidlertid at lærerstudentene i snitt gjør det bra på matematikkeksamen. Samtidig er det viktig å understreke at enkelte institusjoner kommer dårligere ut sier NOKUT-direktør Terje Mørland.

Av dem som gjennomførte nasjonal deleksamen i matematikk, fikk omtrent 70 % av studentene C eller bedre. Kun 10,4 % av studentene som tok eksamen fikk stryk. Ni av institusjoner som deltok fikk C i snitt, mens fem fikk D.

Mørland forklarer at NOKUT har sammenlignet resultatene fra deleksamen med ordinær lokal eksamen i 2015:

– Sammenlikningen indikerer at nivået på studentene i matematikk er godt. Det er ikke grunnlag for å si at denne eksamen inneholder enklere eksamensoppgaver eller "snill sensur". Resultatene er ganske like på nasjonal deleksamen med nasjonal sensur og lokal ordinær matematikk eksamen med lokal sensur.

Profesjonshøgskolene gjør det best

Resultatene avdekker at det er lærerstudentene ved de store profesjonshøgskolene som kommer best ut på eksamen. Lengre bak følger blant annet Nord universitet, UiT – Norges arktiske universitet og Universitetet i Stavanger.

Fakta om pilotprosjektet Nasjonale deleksamener

Pilotprosjektet Nasjonale deleksamener i høyere utdanning skal gi myndighetene nyttig informasjon om studentenes kunnskapsnivå og gi fagmiljøene mulighet til å sammenlikne seg med tilsvarende fagmiljøer ved andre institusjoner, og utvikle seg på grunnlag av dette.

Studenter ved 15 institusjoner var oppe i deleksamen i undervisingskunnskap i brøk og desimaltall.

NOKUT publiserer kun resultater fra institusjoner der mer enn 10 kandidater møtte til eksamen. Eksamen er ikke bare en vanlig matteeksamen, men en test i hvordan studentene lærer bort matte, eller deres "matematikkdidaktiske" evner. Emnet er viktig for alle som underviser i matematikk på trinnene 1–7 og 5–7. Resten av lærerstudentene som deltar i piloten skal opp i eksamen til sommeren.

NOKUT gjennomfører pilotprosjektet på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.

Relatert informasjon

Del med andre