NOKUT og Forskningsrådet med felles evaluering

NOKUT og Forskningsrådet starter nå opp et pilotprosjekt der kvaliteten på utdanning og forskning skal ses i sammenheng. Tre samfunnsvitenskapelige fag ved høyskolene og universitetene vil inngå i piloten.

– Vi ønsker å gjennomføre en felles evaluering som ser på det helhetlige samfunnsoppdraget til universitetene og høyskolene. En slik helhetlig evaluering har ikke vært gjort tidligere, sier NOKUTs direktør Terje Mørland.

Utdanningene statsvitenskap, sosiologi og samfunnsøkonomi er valgt ut til pilotprosjektet. I tillegg til en vurdering av selve kvaliteten i disse utdanningene, vil pilotprosjektet også evaluere samspillet mellom forskningen og utdanningen. Forskningsrådet skal evaluere de samfunnsvitenskapelige fagene i perioden 2016–2018 og da passet det å legge det felles pilotprosjektet inn i dette arbeidet.

– I dag arbeider NOKUT og Forskningsrådet med hver vår del av universitetene og høyskolenes virksomhet. Vi i NOKUT vurderer kvaliteten på utdanningen, mens Forskningsrådet vurderer kvaliteten på forskningen. Vi ønsker nå å se disse delene i sammenheng. I fellesskap skal vi utvikle en modell der begge delene blir vurdert samtidig. På den måten kan vi avdekke hvilke deler i samspillet mellom forskningen og utdanningen som enten hemmer eller bidrar til å heve utdanningskvaliteten, forklarer Mørland.

I tillegg til datamaterialet fra Studiebarometeret og andre pågående undersøkelser, vil høyskolene og universitetene som deltar i pilotprosjektet bli bedt om å levere en selvevaluering, egne programplaner og emnebeskrivelser.

Datamaterialet som blir samlet inn i evalueringen, vil bli vurdert av internasjonale fagpaneler. På den måten vil også kvaliteten bli vurdert i et internasjonalt perspektiv. Pilotprosjektet blir gjort på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.

Les mer hos Forskningsrådet:

Del med andre