Digitalt informasjonsmøte om arbeidet med selvevalueringen i den nasjonale evalueringen av profesjonsstudiet i medisin

NOKUT inviterer representanter fra grunnutdanningen, medisinstudenter og samarbeidspartnere i tjenestene og andre interessenter til et digitalt informasjonsmøte tirsdag 26. september kl. 13.30–15.30.

NOKUT evaluerer Profesjonsstudiet i medisin. For mer informasjon se evalueringens nettside.

På dette møtet ønsker vi å informere om selvevalueringen som hvert av de fire universitetene skal sende inn i høst. Vi får med oss deltakere fra NOKUTs evaluering av Lektorutdanning for trinn 8–13, som vil dele sine erfaringer fra arbeidet med selvevalueringen. Vi setter også av godt med tid til spørsmål og svar.

Foreløpig program

13.30
Om selvevalueringen

14.00
Erfaringsdeling fra arbeidet med selvevalueringen i NOKUTs evaluering av Lektorutdanning for trinn 8–13
Gerd Johansen (faggruppeleder for lektorprogrammet ved NMBU) og Helene Hauge (leder av forvaltningsutvalget for lektorutdanningen ved NTNU)

14.20
Spørsmål og svar

15.00
Om institusjonsbesøket

15.30
Møteslutt

Påmelding

Ved påmelding samtykker du til at vi lagrer personopplysninger om deg til bruk for det aktuelle arrangementet. I etterkant hender det også vi sender ut et spørreskjema for evaluering av arrangementet. Opplysningene deles kun med de av samarbeidspartnerne våre som trenger disse for å utføre sine respektive oppdrag. Sjekk personvernerklæringen vår for mer informasjonTotal: 0 kr

Del med andre

  • Sted:

    Zoom
  • Tid:

    -
  • Påmeldingfrist: