Tentativ tidsplan for tilsyn med systematisk kvalitetsarbeid fagskole

Oversikt over planlagte tilsyn for perioden 2021–2024 er under revidering. Oversikten vil bli oppdatert så snart ny tidsplan er fastsatt. Hver enkelt fagskole vil bli varslet minst tre måneder før fagskolene må sende inn dokumentasjon.

Pilotprosjekt 2019–2021

 • AOF Østfold
 • Fagskolen Aldring og helse
 • Fredrikstad Fagakademi
 • NKI Fagskoler AS
 • Norsk hestesenter

Tilsyn 2020–2022

 • Asker kunstfagskole
 • Det tverrfaglige kunstinstitutt
 • Einar Granum Kunstfagskole
 • Kunstskolen i Bergen
 • Kunstskolen i Stavanger
 • Ytre kunstfagskole