Om tilsynsprosessen

Nedenfor kan du lese om NOKUTs prosess for tilsyn med fagskolenes kvalitetsarbeid.

Prosessmodell

Prosessmodell


Prosessen for tilsynet