Kort om tilsynet

Hvorfor fører NOKUT tilsyn med kvalitetsarbeid?

Norske fagskoler har ansvaret for kvaliteten i utdanningene de tilbyr, og det systematiske kvalitetsarbeidet er en viktig del av dette. Gjennom tilsyn med kvalitetsarbeid skal NOKUT bidra til å styrke fagskolens evne til å kvalitetssikre og videreutvikle utdanningene.

Målet med tilsynet er

  1. å kontrollere at fagskolenes systematiske kvalitetsarbeid oppfyller gjeldende krav i lov og forskrifter
  2. å stimulere fagskolene til å videreutvikle utdanningene sine gjennom det systematiske kvalitetsarbeidet
  3. å synliggjøre styrker og avdekke områder der institusjonen trenger å videreutvikle det systematiske kvalitetsarbeidet

Hvilke krav stilles til fagskolers systematiske kvalitetsarbeid?

Krav til kvalitetsarbeid ved fagskoler er fastsatt i fagskoleloven, fagskoleforskriften og fagskoletilsynsforskiften. NOKUT fører tilsyn på grunnlag av disse kravene, og for å få kvalitetsarbeidet godkjent må alle kravene til kvalitetsarbeid være tilfredsstillende oppfylt.