ENQA-evaluering

Våren 2018 blei NOKUT evaluert av ENQA, den europeiske samanslutninga av kvalitetssikringsorgan for høgare utdanning.

Evalueringa gjaldt vidareføring av NOKUTs medlemskap i ENQA og dessutan kvalifisering for innplassering i det europeiske registeret over Bologna-anerkjente kvalitetssikringsorgan (EQAR). Evalueringa blei utførd i samsvar med dei europeiske ESG-kriteria (European Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (pdf)). Europeiske kvalitetssikringsorgan blir evaluerte etter desse kriteria kvart 5. år. NOKUT var sist gjennom ein slik prosess i 2013 med positivt resultat.

I samband med evalueringa utarbeidde NOKUT ein sjølvevalueringsrapport (pdf) og fekk besøk av ein internasjonal evalueringskomité vald av ENQA 5.–8. februar 2018.

Under dette besøket intervjua komiteen styret, leiinga og tilsette i NOKUT, samt representantar frå Kunnskapsdepartementet, høgare utdanningsinstitusjonar, Norsk Studentorganisasjon, andre interessentar og sakkunnige.

Komiteen hadde følgjande samansetjing:

  • Tue Vinther-Jørgensen (leder, Danmark)
  • Đurđica Dragojević (medlem og sekretær, Kroatia)
  • Terhi Nokkala (medlem, Finland)
  • Hermann Blum (studentmedlem, Tyskland)

Konklusjon

Evalueringa konkluderer eintydig med at NOKUT beheld si europeiske godkjenning. Dertil gjer evalueringa svært rosande omtale av Noreg og den norske kunnskaps- og tillitsbaserte modellen for sikring av kvalitet i høgare utdanning.

Les meir om konklusjonen

Relatert informasjon