ENQA-evaluering

Våren 2018 blir NOKUT evaluert av ENQA, den europeiske samanslutninga av kvalitetssikringsorgan for høgare utdanning.

Evalueringa gjeld vidareføring av NOKUTs medlemskap i ENQA, og dessutan kvalifisering for innplassering i det europeiske registeret over Bologna-anerkjente kvalitetssikringsorgan (EQAR). Evalueringa blir utførd i samsvar med dei europeiske ESG-kriteria (European Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (pdf)). Europeiske kvalitetssikringsorgan blir evaluerte etter desse kriteria kvart 5. år. NOKUT var sist gjennom ein slik prosess i 2013 med positivt resultat.

I samband med evalueringa har NOKUT utarbeidd ein sjølvevalueringsrapport (pdf) og får besøk av ein internasjonal evalueringskomité vald av ENQA 5.–8. februar 2018.

Under dette besøket kjem komiteen til å intervjue styret, leiinga og tilsette i NOKUT, samt representantar frå Kunnskapsdepartementet, høgare utdanningsinstitusjonar, Norsk Studentorganisasjon, andre interessentar og sakkunnige.

Komiteen har følgjande samansetjing:

  • Tue Vinther-Jørgensen (leder, Danmark)
  • Đurđica Dragojević (medlem og sekretær, Kroatia)
  • Terhi Nokkala (medlem, Finland)
  • Hermann Blum (studentmedlem, Tyskland)

Relatert informasjon