NOKUTs medlemskap i europeisk register fornyes

NOKUTs søknad om fornyet medlemskap i det europeiske registeret over kvalitetssikringsorganer (EQAR) er godkjent.

Logo: EQAR
Logo: EQAR

NOKUT har nylig vært gjennom en evaluering som har sett på om kvalitetssikringsarbeidet vårt oppfyller kravene i de europeiske standardene for kvalitetssikring av høyere utdanning, Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG).

Evalueringskomiteen konkluderte med at NOKUT oppfylte alle kriterier og ga også rosende omtale på flere områder. Med det har NOKUT søkt om to ting: fornyet medlemskap i ENQA (The European Association for Quality Assurance in Higher Education) og å fortsatt være registrert i EQAR (The European Quality Assurance Register for Higher Education), som er det offisielle registeret over kvalitetssikringsorganer som oppfyller ESG-kravene.

Godkjent for fem nye år

EQAR har nå gjennomgått søknaden fra NOKUT og evalueringsrapporten, deres konklusjon er at medlemskapet i registeret kan fornyes for en ny femårsperiode, frem til april 2028.

– Det er bra at vi har fått denne bekreftelsen fra EQAR. Med fornyet medlemskap i ENQA og fortsatt registrering i registeret over kvalitetssikringsorganer i Europa har vi fått bekreftelse på at NOKUT er et internasjonalt anerkjent kvalitetssikringsorgan. NOKUTs arbeid er forankret i det europeiske utdanningsområdet, gjennom dette legger vi til grunn de europeiske standardene for kvalitetssikring av høyere utdanning i vårt kvalitetssikringsarbeid, sier NOKUT direktør Kristin Vinje.

EQARs vurdering er at NOKUT er i fullt samsvar med ESG på de aller fleste standardene, mens det er to standarder de vurderer at NOKUT kun er delvis i samsvar med.

Det første er at NOKUTs virkemidler alene ikke dekker alle kravene ESG stiller til utdanningsinstitusjonenes interne kvalitetssikring. Det andre dreier seg om at NOKUT ikke har en tydelig nok prosedyre for å klage på andre ting enn vedtak, som for eksempel måten prosessene foregår på. Når det gjelder den formelle klageadgangen, der institusjonene har adgang til å klage på feil eller mangler ved vedtaket, har NOKUT derimot tydelige prosedyrer. Disse to tilbakemeldingene fikk NOKUT også i 2018, og EQAR mener at det ikke er gjort nok i årene som har gått til å være enig med evalueringskomiteen, som konkluderte at de to standardene nå er dekket.

På tross av de to mindre manglene konkluderer EQAR med at NOKUT i sin helhet er i fullt samsvar med ESG. I tilbakemeldingen til NOKUT skriver de: 'The Register Committee considered that NOKUT only achieved partial compliance with some standards. In its holistic judgement, the Register Committee concluded that these are specific and limited issues, but that NOKUT continues to comply substantially with the ESG as a whole.'

Viktig for NOKUT med internasjonalt samarbeid

Før sommeren ble det klart at NOKUT fikk tommel opp fra ENQA, som er paraplyorganisasjonen for kvalitetssikringsorganer i Europa.

– Det er viktig at NOKUT deltar aktivt i relevante fora med andre europeiske og internasjonale kvalitetssikringsorganer. Det gjør at vi kan være med å utveksle erfaringer og bidra til utviklingen av kvalitetssikring i Europa. Vi opplever at mange av våre søsterorganer i andre land er interessert i hvordan vi jobber og gjerne vil lære av oss, det ser vi på som en stor anerkjennelse, sier Vinje.

Del med andre