Nå godkjennes bachelor- og doktorgrader fra Polen og Litauen automatisk

NOKUTs ordning for automatisk godkjenning av grader er nå utvidet til også å gjelde utdanninger fra Polen og Litauen.

Siden sommeren 2018 har NOKUT prøvd ut en frivillig ordning for automatisk godkjenning av grader fra de nordiske landene. Nå utvides ordningen til å gjelde kandidater fra Polen og Litauen som har tilsvarende norsk bachelor- og doktorgrad. Mastergrader er ikke inkludert i denne omgangen da de to landene har flere typer mastergrader som ikke så lett lar seg sammenligne med norske.

Automatisk godkjenning går ut på at kandidatene kan laste ned et dokument fra NOKUTs nettsider som viser at graden de har er automatisk godkjent i Norge. Dokumentet bekrefter at graden i nivå og omfang er likestilt med en norsk grad, uten at man trenger å søke NOKUT om godkjenning. Man får dermed umiddelbart avklaring på hva den utenlandske utdanningen tilsvarer i Norge. Det kan være nyttig når man søker jobb eller videre utdanning.

Gode erfaringer så langt

Erfaringen med automatisk godkjenning for Norden har vært positiv. Det er færre søkere fra disse landene og mange nedlastninger av bekreftelsesdokument i løpet av det første året med ordningen.

– Siden vi startet i fjor sommer, har innkommende søknader fra de nordiske landene gått ned med 35 prosent, og det uten spesiell markedsføring. Det tyder på at ordningen fungerer godt, sier NOKUTs administrerende direktør Terje Mørland.

Polen og Litauen er blant landene NOKUT mottar flest søknader om godkjenning av utdanning fra. Tilsammen utgjør søknader fra disse landene 15 prosent av søknadene til NOKUT. Omtrent halvparten av disse vil kunne inkluderes i ordningen for automatisk godkjenning.

– Etter hvert vil vi utvide denne ordningen til å gjelde flere land. Samtidig jobber vi videre med digitalisering av søknadsprosessene og bedre informasjon om hvem som trenger å søke og hvordan man gjør det. Målet vårt er å gi flest mulig svar på søknaden med én gang. Og søknader som fortsatt vil kreve manuell saksbehandling, skal vi behandle betydelig raskere enn i dag, sier Mørland.

I tråd med europeisk mål

Utdanningsministrene fra de 48 landene som deltar i Bolognasamarbeidet har vedtatt et felles mål om automatisk godkjenning av sammenlignbare grader innenfor det europeiske høyere utdanningsområdet. I EU jobbes det også for at utdanningsgrader skal godkjennes automatisk mellom medlemslandene.

NOKUTs arbeid på området gjør at Norge ligger godt an. Det er også en del av NOKUTs strategi å fortsette å utvide ordningen videre og å gå i front for større grad av automatisk godkjenning av utdanning.

Del med andre