NOKUTs portal for sakkyndige er stengt


Vi har nå gått over til manuell rutine for oppnevning av sakkyndige.

Det er ikke lenger mulig å registrere seg eller oppdatere informasjon i portalen.


NOKUT benytter sakkyndige for faglige vurderinger av: