NOKUTs portal for sakkyndige

Jobber du som sakkyndig for NOKUT eller ønsker du å gjøre det? I denne portalen registrerer du kompetanse og tilgjengelighet for oppdrag fra NOKUT.

Informasjonen i portalen omfatter sakkyndiges personalia, kompetanse, tilgjengelighet og tidligere kontakt med NOKUT. Denne informasjonen bruker vi til å søke etter aktuelle sakkyndige for ulike saker. Vi oppnevner sakkyndige basert på kompetanse og tilgjengelighet i det aktuelle tidsrommet.

OBS! Som sakkyndig er du selv ansvarlig for å registrere deg i portalen og vedlikeholde informasjonen om deg selv.

Gå til portalen

 
NOKUT benytter årlig 200–300 sakkyndige for faglige vurderinger av:


Relatert informasjon