Hvordan rangeres søkerne ved opptak til fagskoleutdanning?

I opptaket til fagskoleutdanninger, blir søkerne rangert ut fra en poengsum. Søkerne med høyest poengsum får tilbud om studieplass først. Her kan dere lese om hva som gir poeng og at alder spiller en rolle ved lik poengsum. Vi skriver også om rangering av søkere som ikke kan poengberegnes.

Oppdatert 15. januar 2021