Hvilke opptakskrav kan en fagskoleutdanning ha?

I denne teksten kan dere lese om hvilke ulike varianter av opptakskrav en fagskoleutdanning kan ha. Opptakskravene skal være relevante for utdanningen. Vi mener det ofte kan være nyttig med smale opptakskrav. Dere kan også lese om hva som er formålet med opptakskravene og hvem som har ansvaret for å vedta dem.

Oppdatert 8. juni 2022

Minimumskravet for opptak er fullført og bestått videregående opplæring

Alle som tas opp på en fagskoleutdanning, skal ha fullført og bestått videregående opplæring eller ha tilsvarende realkompetanse (fagskoleloven § 16 (lovdata.no)).

Fullført og bestått videregående opplæring betyr

  • generell studiekompetanse
  • yrkeskompetanse gjennom fag- eller svennebrev
  • yrkeskompetanse gjennom treårig yrkesfaglig opplæring

Opptakskravet skal sikre at alle studentene har kompetanse på et visst nivå, og at denne kompetansen er relevant for utdanningen. For å oppnå dette bør de fleste fagskoleutdanninger ha et smalere opptakskrav enn alle former for fullført og bestått videregående opplæring. Dere kan lese mer om dette i punktene under.