Studentene lider, læringen svekkes

I snart ett år har nesten 315 000 studenter på norske fagskoler, høyskoler og universiteter levd med strenge koronarestriksjoner. Det har fått store konsekvenser for både det faglige utbyttet og det sosiale livet. NOKUT har gjennom Studiebarometeret sett nærmere på situasjonen, og resultatene bekrefter at koronasituasjonen med nedstengte campus har gått hardt utover studentene.

I den årlige undersøkelsen Studiebarometeret spør NOKUT studentene hva de mener om utdanningskvaliteten på studieprogrammet sitt. Denne gangen har vi i tillegg spurt hvordan koronapandemien har påvirket studiehverdagen. Resultatene er urovekkende, men ikke overraskende.

Helt siden pandemiens inntog for snart ett år siden har det kommet rapporter om at studentens situasjon er prekær. I midten av mars i fjor stengte campus nærmest over natta, og med noen få unntak har undervisningen foregått digitalt siden det. Det samme gjelder veiledning og oppfølging. Fadderuka ble enten hel- eller halvdigital, og studentfestene har nærmest uteblitt. Dette har gått utover det faglig utbyttet så vel som det sosiale livet og den psykiske helsen. Studenter lærer ikke like mye når de sitter isolert på hybelen eller hjemme hos mor og far og følger undervisning via en skjerm. Samtidig tar det på når det sosiale livet blir redusert til et absolutt minimum for mange unge mennesker.

Omtrent 30 000 studenter har svart på Studiebarometeret. De kommer fra samtlige norske høyskoler og universiteter, og så å si alle studieprogrammer er representert. Selv om resultatene i stor grad er en bekreftelse på mye av det vi vet, bidrar denne undersøkelsen til å tegne et tydeligere og mer helhetlig bilde av hvordan koronapandemien har preget studentenes hverdag.

  • Pandemien og utfordrende undervisningsforhold har gjort læring vanskeligere for studentene. Til sammen har 71 prosent av studentene svart at det faglige utbyttet av undervisningen enten har blitt dårligere eller mye dårligere etter 12. mars og resten av vårsemesteret. Selv om det er variasjoner mellom studieprogram, mener et flertall av studentene i alle utdanningstyper at det faglige utbyttet har blitt dårligere.
  • Vi har også spurt hva studentene mener om nettbasert undervisning etter koronapandemien. I underkant av halvparten sier de har blitt mer positive. Samtidig mener halvparten at fysiske møter er nødvendige for læring.
  • Rundt halvparten av studentene har vært mer ensomme enn tidligere, og nesten åtte av ti savner det sosiale studiemiljøet våren 2020. Dette gjelder i størst grad de yngste studentene. Mange av dem har for første gang flyttet for seg selv til en ny by, og da er det langt ifra optimalt å bli sittende alene.
  • To av tre opplevde det som vanskeligere å strukturere studiehverdagen, og en nesten like stor andel opplevde at studiemotivasjonen ble lavere.

Ser vi bort fra koronapandemien, bekrefter Studiebarometeret en tendens vi har observert over mange år; norske studenter er stort sett fornøyde med studieprogrammene de går på. Men når vi går inn på siste års hendelser, ser vi et mer dystert bilde. Når rundt halvparten av studentene sier de har vært mer ensomme og syv av ti mener det faglige utbyttet er dårligere, så er det et tydelig signal om at studentene trenger å komme tilbake til en mer normal studiehverdag.

Når regjeringen gjør prioriteringene sine, håper jeg at den i større grad ser hen til en hel generasjon unge mennesker som i hele dette året har fått studietiden sin amputert. Det har gått utover det faglige utbyttet, og det har i stor grad påvirket studentenes livskvalitet. At mange studenter ikke får den utdanningen de skal ha, kan også få store samfunnsmessige konsekvenser i flere år fremover. Nå må vi bruke den erfaringen vi har om hvordan vi kan gi trygg undervisning også under en pandemi, samtidig som vi må bruke det vi vet om viktigheten av fysisk tilstedeværelse for studentenes læring.

Dette innlegget ble først publisert på VG.no 11. februar

Del med andre