Hjelp, vi må kvalitetssikre!

I 2017 kom det nye krav til kvalitetsarbeid ved universiteter og høyskoler. NOKUT har sjekket hvor langt et utvalg av institusjonene er kommet i arbeidet med å justere kvalitetsarbeidet til de nye kravene.

Krav om at alle som tilbyr høyere utdanning skal ha et tilfredsstillende internt system for kvalitetssikring, har vi hatt lenge. Det viktigste nye er at regelverket nå er blitt krystallklart på at dette må inkludere systematiske ordninger for å kontrollere og dokumentere at alle studietilbud – både nye og eksisterende – tilfredsstiller nasjonale krav.

15 år etter at kvalitetssikringssystemer ble innført skulle man kanskje tro at dette var en enkel øvelse. Det er det ikke. De første resultatene fra vår pilot med tilsyn med institusjonenes kvalitetsarbeid tyder på at det å få tilstrekkelig kontroll på kvaliteten ikke er gjort i en håndvending. Kanskje har ledere og kvalitetskoordinatorer som har fått med seg resultatene alt kjent på panikken.

De fleste institusjonene som deltar i piloten, er relativt små og lite komplekse vitenskapelige høyskoler. Ingen av de fire institusjonene som er behandlet til nå, hadde nødvendige ordninger på plass for å sikre kvalitet. Hvis dette er så vanskelig å få til her, hvordan står det da til på de større og mer komplekse universitetene og høyskolene?

Overskriften i dette innlegget kan tolkes som om norske universiteter og høyskoler ikke jobber med kvalitetssikring. Det er å dra det for langt. Tilsynene våre viser at det foregår mye eksemplarisk kvalitetsarbeid. Problemet er at for mye av dette skjer uformelt eller uten god nok systematikk. Da blir det sårbart. For mange har ennå ikke fått på plass et systematisk kvalitetsarbeid i henhold til de nye kravene. Og før eller siden kommer NOKUT.

Det finnes mange veier til Rom. NOKUT oppfordrer til å velge løsninger tilpasset institusjonens faglige profil, organisering og størrelse – og uten mer byråkrati. Kvalitetsarbeidet bør være en integrert del av institusjonenes drift og ikke et frittstående spor på siden av den vanlige linjen for styring og ledelse. Det forutsetter tydelig ledelse på alle nivåer, ikke minst god og veldefinert ledelse av studieprogrammene. NOKUT har lenge heiet på tiltak for å styrke den faglige ledelsen på dette nivået. Det vil vi fortsette å gjøre.

Sju vitenskapelige høyskoler sa ja til å bli med på piloten da vi spurte dem. Det er jeg veldig glad for. Disse høyskolene bidrar både til at vi får fram nyttig informasjon om utfordringer i kvalitetsarbeidet og til å gjøre NOKUTs tilsyn bedre.

Dessuten har de gjort resten av sektoren en stor tjeneste. Ved å gå foran kan andre lære. Nå håper jeg at alle institusjoner ser til hverandre og deler erfaringer om kvalitetsarbeid. NOKUT vil bidra med oppsummeringer og analyser og møteplasser for erfaringsdeling.

Det gleder meg at vi har et fulltegnet seminar allerede nå 18. juni. Tema: Kvalitetssikringssystem og kvalitetsarbeid ved fusjonerte institusjoner.

Ikke spesielt sexy vil noen mene – men uhyre viktig!

Del med andre