Fremragende nyheter fra Kunnskapsdepartementet

På NOKUT-frokost torsdag 9. september kunngjorde statssekretær Bjørn Haugstad at Norges eneste insentivordning for høyere utdanning, Sentre for fremragende utdanning (SFU), videreføres.

Det applauderer vi i NOKUT, og jeg er svært glad for at Kunnskapsdepartementet nå har landet på denne avgjørelsen. Forutsigbarhet og stabilitet rundt utlysninger og videreføring er helt sentralt for alle de som jobber strategisk med å løfte frem fremragende utdanningsmiljøer i Norge. Vi ser frem til å innlemme flere sentre i ordningen gjennom en ny utlysning i 2016.

NIFUs analyse av virkningene av SFU-ordningen understreker hvorfor en videreføring er viktig. Under torsdagens NOKUT-frokost åpnet forsker Tone Cecilie Carlsten sin presentasjon med et sitat fra rapporten:

"SFU var ikke et blaff hos oss, men et ledd i hele prosessen med å utvikle kvalitet i utdanningen."

Uttalelsen illustrerer hvordan ordningen har etablert seg som et betydningsfullt insentiv i sektoren. Analysen til NIFU viser at man rett og slett har blitt mer bevisst i arbeidet med utdanningskvalitet. Muligheten for å få et SFU tas inn i strategiske vurderinger og prioriteringer på lik linje med SFF og SFI. Det blir satt av ressurser, det oppstår et engasjement for utdanningskvalitet og et ønske om å skape en tettere kobling mellom utdanning og forskning.

På NOKUTs frokostmøte møtte både jeg og deltakerne dette engasjementet gjennom blant andre rektor ved NMBU, Mari Sundli Tveit. Det var svært inspirerende å høre om hvordan SFU-ordningen har vært en viktig motivasjon bak NMBUs nye fellessatsing på fremragende utdanning og forskning. Sundli Tveit understreket flere ganger viktigheten av å få forskning inn i utdanning og utdanning inn i forskning, som jo er et av SFU-ordningens fremste bud.

Også Øyvind Fiksen fra SFU-en bioCEED mente at denne koblingen er uvurderlig. Ved å se forskning og utdanning under ett, skapes en faglig identitet og et spesielt eierskap til faget. SFU-ordningen har i tillegg støttet opp om en interesse for undervisningspraksis i biologifaget, som, i likhet med veldig mange andre fag, bli sett på som et privat anliggende for hver enkelt underviser.

Det er fremdeles et gap mellom forskning og utdanning når det gjelder status, og det er et stort behov for å gjøre utdanning og undervisning mer prestisjefylt. Likevel viser NIFUs analyse at SFU-ordningen har tatt oss et skritt i riktig retning. Jeg håper flere lar seg inspirere og våger å satse på ambisjonen om et eget SFU i 2016.

Hvor mange sentre som kan starte opp etter en ny utlysning håper vi statsbudsjettet 7. oktober gir oss svaret på.

Til slutt:
SFU-ordningen ble etablert i samråd med aktører fra UH-sektoren. En videreføring av ordningen betyr at NOKUT ønsker en gjennomgang av kriteriesettet for SFU. Vi inviterer derfor sektoren inn på nytt til seminar 4. og 5. november for å få viktig og helt nødvendige innspill fra dere. Jeg håper at så mange som mulig har anledning til å delta og bidra her.

Del med andre