Å lede eller ikke lede ...

... er ikke lenger et spørsmål. Men hvordan skal det ledes? "Utdanningsledelse" er et hett begrep om dagen. NOKUT lager like godt en konferanse på temaet.

– Håpet er at vi kan nøste litt opp i hva sektoren forstår som utdanningsledelse, forklarer sjefen for vertskapet, direktør i NOKUT Terje Mørland.

30. og 31. januar er det duket for NOKUT-konferansen for høyere utdanning. Personer med ansvar for ledelse av studieprogram oppfordres spesielt til å melde seg på.

Høy etterspørsel

– Vi i NOKUT har nedfelt i studietilsynsforskriften vår at alle studietilbud skal ha en tydelig faglig ledelse med et definert ansvar for kvalitetssikring og -utvikling av studiet, sier Mørland.

Han referer også til kvalitetsmeldingen, der god studieprogramledelse fremheves som viktig for å skape helhet og sammenheng i studieprogrammene, og at en forutsetning for å få det til er tydelig mandat og tilstrekkelig strategisk handlingsrom for de som skal lede.

– Det later til at dette er noe alle jobber med om dagen, samtidig som mange opplever det som utforende å finne riktig form og fasong. Ikke minst er det en utfordring å legge til rette for "lokale forhold" på sitt universitet eller sin høyskole.

Starter med festIllustrasjon

Konferansen sparkes i gang med Utdanningsfest, som seg hør og bør, mener sjefen:

– Det er jo tredje gangen vi lager Utdanningsfest, så nå kan vi med rette kalle det en tradisjon.

Han synes det er mye fest i forskningen, og at utdanning også bør få noen kvelder med mer glans.

– NOKUT mener at det er all grunn til å feire og vise frem det som skjer i norsk høyere utdanning. Dette er rett og slett en kveld viet til høyere utdanning og de som jobber sammen med studentene for å få til bedre utdanning – hver eneste dag.

Meld deg på!

Selv om det er lenge til januar, så kan det være lurt å sikre seg en billett allerede nå.

– De siste årene har vi måttet sette opp ventelister. Det er ingen grunn til å tro at det blir mindre trøkk i år. Det er i alle fall det vi håper, smiler Mørland.

Gå til påmeldingssiden

Del med andre