Internasjonal rådgivingsgruppe møter grunnskolelærermiljøene

I dag møter den nyetablerte internasjonale rådgivingsgruppen for lærermastere for første gang grunnskolelærermiljøene. Sammen skal de jobbe med å få lærermasterne godt i gang.

– Det er utfordrende å legge om fra en fireårig bachelorutdanning til en femårig mastergrad. Vi ønsker å få til en god dialog mellom fagmiljøene og gruppen som skal gi råd til dem så tidlig som mulig i prosessen. Håpet vårt er at gruppen kan lette oppstarten av denne omleggingen og bidra med konstruktive og gode råd de to første årene disse masterutdanningene er i drift, sier NOKUTs leder for rådgivningsprosjektet, Andreas Snildal.

Høsten 2017 starter de første studentene på de nye grunnskoleutdanningene. Det er de som står nærmest selve driften av de nye masterprogrammene som kommer på det fulltegnede arbeidsseminaret: studieledere, instituttledere og faglig ansatte. På møtet skal de gi innspill til ekspertgruppen på områder de synes det er viktig at gruppen tar tak i.

Seksjonssjef i tilsynsavdelingen (evaluerings- og utviklingsseksjonen), Stephan Hamberg, forklarer at rådgivingsgruppen arbeider parallelt med NOKUTs akkrediterings- og tilsynsarbeid.

– Hovedoppgaven er å stimulere til det faglige løftet av de nye utdanningene og forskningen de skal bygges på. Rådgivingsgruppen kan ikke gi formelle pålegg. Oppgaven deres er å gi råd, anbefalinger og tilbakemeldinger til grunnskoleutdanningene, Nasjonalt råd for lærerutdanning, NOKUT og kunnskapsdepartementet, sier han.

Rådgivingsgruppen ledes av professor Marilyn Cochran-Smith, en av verdens ledende autoriteter på lærerutdanning.

Gruppen består av:

  • Professor Marilyn Cochran-Smith, Boston College, USA (leder)
  • Professor Mikael Alexandersson, Göteborgs universitet, Sverige
  • Director of Educational Research and Evaluation Karen Hammerness, American Museum of Natural History, USA
  • Professor Viv Ellis, King’s College London, Storbritannia
  • Associate Professor Lexie Grudnoff, University of Auckland, New Zealand
  • Professor Alis Oancea, University of Oxford, Storbritannia
  • Docent Auli Toom, Helsingfors universitet, Finland

Bilde: EkspertgruppenEkspertgruppen (fra v.): Auli Toom, Karen Hammerness, Mikael Alexandersson, Marilyn Cochran-Smith (leder), Viv Ellis, Alis Oancea og Lexie Grudnoff

Arbeidet skal pågå i to år

NOKUT er sekretariat for gruppa og organiserer gruppas arbeid. Arbeidet skal pågå til 2019 og vil blant annet munne ut i en rapport med råd og anbefalinger. I tillegg vil SINTEF Teknologi og samfunn gjennomføre en kartleggingsstudie av fagmiljøenes FoU-profil.

Del med andre