NOKUT leverer gode resultater

2022 var et spesielt og krevende år for hele samfunnet. For NOKUTs del var året preget av organisatoriske endringer, stor arbeidsbelastning og stram økonomi. Likevel har vi levert godt på oppgavene våre.

Originalfoto: I AM NIKOM / Shutterstock.com
Originalfoto: I AM NIKOM / Shutterstock.com

– Vi har gjort jobben vår på en måte som bidrar til å sikre og utvikle kvaliteten i norsk høyere utdanning og høyere yrkesfaglig utdanning. I tillegg har vi gjennom våre aktiviteter holdt samfunnet informert og oppdatert om hvordan det står til med utdanningskvaliteten i Norge, sier NOKUTs administrerende direktør Kristin Vinje.

Ser framover

Etter en prosess som for NOKUT startet i februar 2021, ble oppgavene knyttet til godkjenning av utenlandsk utdanning flyttet over til Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) ved årsskiftet.

– NOKUT mistet med dette rundt 50 gode og dyktige kollegaer. Selve overføringen har tatt en del tid og krefter, men vi har hele tiden arbeidet for at brukerne av tjenestene ikke skal påvirkes av at oppgavene blir overført fra en virksomhet til en annen. Dette har vi i stor grad lyktes med, forteller Vinje og ønsker HK-dir alt godt videre for arbeidet med godkjenning av utenlandsk utdanning.

For NOKUTs del innebærer oppgaveoverføringen at våre tjenester fremover konsentreres om norsk høyere utdanning og høyere yrkesfaglig utdanning.

– Vår hovedoppgave blir å bidra til at høyere utdanning i Norge har god kvalitet. Endringene gir oss en mulighet til å tenke litt nytt rundt hvordan vi skal jobbe med å sikre kvalitet ved norske fagskoler, høyskoler og universiteter, sier Vinje.

Sikre kvalitet, skape tillit

Som en del av endringer i organisasjon og oppgaver ble det naturlig å få på plass en ny strategi. Den ble vedtatt av NOKUTs styre i desember 2022.

– Det har vært en god strategiprosess der vi har fått nyttige innspill både internt og eksternt, fra blant annet utdanningsinstitusjoner, studenter og arbeidslivsorganisasjoner. Disse har vi lyttet til, og flere av innspillene er tatt med i strategien.

I den nye strategien har NOKUT satt seg fire overordnede mål, og disse blir førende for arbeidet vårt i strategiperioden. Til sammen skal målene sørge for at NOKUT videreutvikler arbeidet med å sikre kvalitet og stimulere til utvikling og med det bidrar til at samfunnet kan ha tillit til at landets fagskoler, høyskoler og universiteter leverer gode utdanninger til studentene sine.

– Jeg ser frem til å utvikle NOKUT videre til å bli et fremtidsrettet og internasjonalt ledende kvalitetssikringsorgan som løser samfunnsoppdraget om å sikre og bidra til å utvikle utdanningskvalitet på en utviklingsorientert måte, forteller Vinje.

– Gjennom å arbeide målrettet med begge disse oppdragene svarer NOKUT også på kravene i de europeiske standardene (ESG) om at kvalitetssikring og kvalitetsutvikling er gjensidig avhengig av hverandre og nødvendige for arbeidet med å skape en god kvalitetskultur.

Året 2022 oppsummert

Årsrapporten for 2022 gir en oversikt over virksomheten, resultatene for 2022 og bruken av tildelte midler, i tillegg til overordnede planer for 2023.

– Vi har også lagt til noen eksempler fra aktuelle saker som viser hvordan vi jobber. Vi håper dere finner årsrapporten interessant og nyttig, avslutter Vinje.

  • Les Årsrapport for 2022 (pdf)
  • Les NOKUTs strategi

Noen nøkkeltall

Antall vedtak, endringsmeldinger og tilsyn i 2022

Antall vedtak, endringsmeldinger og tilsyn i 2022

24 gjennomførte tilsyn, 47 vedtak om akkrediteringer av norske utdanningstilbud, 216 endringsmeldinger om utdanninger ved norske fagskoler, 10 189 vedtak om godkjenning av utenlandsk utdanning

Tilsyn med høyere yrkesfaglig utdanning i 2022

Tilsyn med høyere yrkesfaglig utdanning i 2022

Totalt 15 (2 tilsyn med fagskoletilbud, 5 økonomisk tilsyn – skalert, 6 tilsyn med fagskolenes systematiske kvalitetsarbeid, oppfølgingstilsyn etter påpekte mangler, 2 økonomisk tilsyn – fullskala)

Fordeling av søknader om godkjenning av ukrainsk utdanning i 2021 og 2022

Fordeling av søknader om godkjenning av ukrainsk utdanning i 2021 og 2022

Fagskoleutdanning: 19 i 2021, 122 i 2022. Pedagogiske yrker: 13 i 2021, 91 i 2022. Høyere utdanning: 75 i 2021, 578 i 2022. Totalt: 107 i 2021, 791 i 2022

Om NOKUTs ansatte

Statistikk om ansatte

Antall årsverk og ansatte fordelt på virksomhetsområde 2022: 122 årsverk (55 på norsk utdanning, 43 på utenlandsk utdanning, 24 på administrasjon og kommunikasjon) | 143 ansatte (69 på norsk utdanning, 47 på utenlandsk utdanning, 27 på administrasjon og kommunikasjon)

Ansattes utdanningsnivå pr. 31. desember 2022: 1 lærling, 1 yrkesfag, 38 ph.d., 88 master, 15 diverse høyere utdanning (2–4 år)

Del med andre