NOKUT-direktør Kristin Vinje valgt til internasjonalt styreverv

NOKUTs administrerende direktør Kristin Vinje er valgt inn i styret for den europeiske organisasjonen for kvalitetssikringsorganer i høyere utdanning.

Kristin Vinje sammen med ENQA-president Douglas Blackstock
Kristin Vinje sammen med ENQA-president Douglas Blackstock

The European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA) er den europeiske paraplyorganisasjonen for nasjonale kvalitetsorgan. ENQA er en drivkraft for utvikling av kvalitetssikring av høyere utdanning, og spiller også en viktig rolle for å fremme utdanningskvaliteten i Europa.

– Jeg er veldig glad for å få muligheten til å bidra aktivt i det viktige arbeidet til ENQA. NOKUT har gjennom sine 20 år markert seg internasjonalt, og jeg mener vi kan spille en viktig rolle i utviklingen av kvalitetsarbeidet i det europeiske utdanningsområdet. Jeg ser frem til å bli enda bedre kjent med organisasjonen og de andre styremedlemmene, sier Vinje.

Valget fant sted torsdag 26. oktober på ENQAs årlige generalforsamling, som denne gangen er i Dublin i Irland. Styrevervet er på ett år.

– NOKUTs ambisjon er å være et internasjonalt ledende kvalitetssikringsorgan, og vår deltakelse i organisasjoner som ENQA bidrar til å styrke oss i denne rollen. Gjennom vårt medlemskap, følger NOKUT tett med på utviklingen av kvalitetssikring internasjonalt og bidrar også aktivt til denne utviklingen, sier Vinje.

NOKUTs tidligere tilsynsdirektør Øystein Lund gikk samtidig ut av ENQA-styret, hvor han den siste tiden har vært visepresident. Lund har sittet i styret siden oktober 2018.

NOKUTs medlemsskap i ENQA fornyet

Hvert femte år må alle kvalitetssikringsorganer gjennom en evaluering for å fornye medlemskapet sitt i ENQA. Evalueringen undersøker om organenes arbeid med ekstern kvalitetssikring er i henhold til de europeiske standardene for kvalitetssikring av høyere utdanning, Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG).

NOKUT har nylig vært gjennom en slik evaluering, og i Dublin kom den endelige bekreftelsen på at ENQA-medlemskapet er fornyet for fem nye år, frem til oktober 2028.

– Det har vært kjent en liten stund at vi ville godkjennes, men det er likevel godt å få den offisielle bekreftelsen. Evalueringen ga oss også mange nyttige innspill til hvordan vi kan videreutvikle oss som kvalitetssikringsorgan, det har vært en lærerik prosess for oss, avslutter Vinje.

Del med andre