NOKUT-bloggen

Råd i fusjonstider

Mandag 3. november inviterte Forskerforbundet til forskningspolitisk seminar med tittelen "Jo større, jo bedre?". Den varslede Strukturmeldingen kan føre til drastiske endringer i institusjonslandskapet, og arrangørene av seminaret stilte spørsmålet om veien til økt kvalitet i forskning og høyere utdanning går via færre og større institusjoner. NOKUT var invitert av Forskerforbundet for å dele synspunktene sine om utdanningskvalitet, størrelse og struktur. Under følger noen av mine formaninger råd til både regjeringen og landets universiteter og høyskoler som går med fusjonsplaner.

Siste innspurt for Studiebarometeret

Gjennomføringen av årets nasjonale studentundersøkelse går mot slutten. Innspurten blir avgjørende for om vi når ambisjonen om en svarprosent på 40 %.

En langtidsplan for forskning (og høyere utdanning)

Jeg, og mange med meg, har i lengre tid ventet på at regjeringen endelig skulle komme med en forpliktende langtidsplan for forskning og høyere utdanning. For første gang skulle man koble satsing på forskning og utdanning i en felles forpliktende finansieringsplan. Med store forventninger er det lett å bli skuffet. Det er noen viktige ansatser i planen, men utdanningen må få mye mer oppmerksomhet.

Ikke glem studentene i fusjonsprosessen!

I forrige uke ble kvalitetssikringssystemet til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) underkjent av NOKUT, og de har nå seks måneder på seg til å utbedre manglene. Det er alvorlig at flere utdanningsinstitusjoner ikke har nok oppmerksomhet på å sikre utdanningskvaliteten i studiene sine.