Hvordan bør NOKUT fremover følge opp kvalitetsarbeidet ved høyskoler og universiteter?

NOKUT skal bidra til institusjonenes arbeid med å sikre og videreutvikle utdanningskvaliteten mot et høyt nasjonalt og internasjonalt nivå. Hvordan skal dette gjøres fremover?

Helt siden oppstarten for 20 år siden har en av NOKUTs kjerneoppgaver vært å periodisk følge opp at høyskolene og universitetene har kvalitetssikringssystemer og et systematisk kvalitetsarbeid som både sikrer og videreutvikler kvaliteten i studiene som de tilbyr.

NOKUT er nå i ferd med å fullføre tredje runde med periodisk oppfølging av institusjonenes kvalitetsarbeid og er samtidig i gang med å forberede neste runde. Målet er en oppfølging som er enda mer treffsikker, tilpasset egenarten og de faglige fullmaktene til de ulike institusjonene og i enda større grad stimulerer til utvikling. Les mer om arbeidet her.

Hva skal NOKUT gjøre for å få til dette til? Og hvilke forventninger og ønsker har institusjonene til NOKUTs neste periodiske oppfølging?

Dette er noen av spørsmålene vi stiller når vi inviterer til samtale og diskusjon tirsdag 5. desember på Kulturhuset i Oslo sentrum. Med oss har vi Anne Kristine Børresen, dekan ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Bjørn Stensaker, viserektor for utdanning ved Universitetet i Oslo, Oline Sæther, leder av Norsk studentorganisasjon og Sander Sværi, rektor ved Oslo Nye Høyskole. I tillegg får vi høre fra Nina Waaler, NOKUTs direktør for akkreditering og tilsyn, og Hege Brodahl, seksjonssjef i NOKUTs seksjon for høyere utdanning.

Les presentasjonen fra Hege Brodahl (pdf)

Del med andre