Frist for å varsle om søknad om fagområdeakkreditering

Fristen for å søke om fagområdeakkreditering er 1. november.

For å kunne sette av nødvendige ressurser til søknadsbehandlingen ønsker NOKUT at fagskoler som planlegger å søke fagområdeakkreditering gir beskjed et halvt år på forhånd.

På grunn av koronasituasjonen har vi i 2020 satt fristen for å varsle til 15. august. Fagskoler som varsler innen denne fristen, vil få prioritert søknadene sine i søknadsbehandlingen.

Mer informasjon finner dere i artikkelen Hva er fagområdeakkreditering – og hvordan søker dere?

Her finner dere fagskoleforskriften (Lovdata).

Del med andre

  • Tid:

    -