Ta studentene på alvor!

Denne uken presenterte NOKUT studentenes stemme i tall og tabeller. De nye resultatene fra Studiebarometeret er ute.

Nok en gang ser vi at norske studenter alt-i-alt er godt fornøyde med kvaliteten på studiet sitt. Det er selvsagt svært gledelig, men det er viktig å skille mellom status nasjonalt og lokalt. Det er ikke det nasjonale gjennomsnittet som er viktig når det gjelder å forbedre utdanningskvalitet. Derfor er det så viktig at det nå gjøres dypdykk under det nasjonale og det overordnede. For det er under overflaten, nærmere bestemt på studieprogramnivå, at det blir interessant. Min og NOKUT sin forventing, nå som tallene er publisert, er derfor at lærestedene gjennomgår resultatene sine nøye og kommuniserer disse ut i alle ledd. Vi tar for gitt at det settes inn tiltak der studentene er særlig kritiske.

Så er det sånn at det også i år er en del interessante resultater som er verdt å dvele ved. Vi får ofte høre at vi henger oss for mye opp i studentenes tidsbruk. Men når det er sånn at de studentene som oppgir at de i snitt bare bruker litt over 26 timer i uken på studier også er de studentene med størst andel A-er og B-er, er det grunn til bekymring. Studiebarometeret slår fast at det er store forskjeller på hvor mye tid studentene på utdanningstypene bruker på organiserte læringsaktiviteter og selvstudier. Utdanningstyper som pedagogikk og sosiologi er blant dem som kommer dårligst ut.

På et frokostmøte for et par år siden kom påstanden om at  studentene ikke er late, men understimulerte. Studiebarometeret gir oss tydelige indikasjoner på at det er rom for mer læring, og at det ikke settes høye nok krav til studentene. I år har Studiebarometeret sett nærmere på hvor stimulerte studentene mener at de blir på studiet sitt. Alt tyder på at studenter som synes at studieprogrammet er faglig utfordrende, engasjerende og motiverende også er mer fornøyde.

Kanskje ligger nøkkelen til mer stimulerte studenter i at vi må beBilde: Banin Syedgynne å ta dem på alvor? At de må inviteres inn i et akademisk fellesskap allerede fra dag 1? Under lanseringen av resultatene på Arkitektur- og designerhøyskolen denne uken, sa arkitektstudent Banin Syed (bildet) at mye av årsaken til at arkitekturstudentene legger ned så mye arbeid i studiene skyldes en personlig interesse for faget. Men hun understreket også at studentene opplever å bli tatt på alvor fra første skoledag, at det blir stilt tydelige krav til dem fra lærere og fra andre medstudenter.

I tillegg til å være en viktig statusrapport, inviterer resultatene fra Studiebarometeret til læring på tvers. Det betyr at arkitektutdanningen kan være til inspirasjon for andre utdanningstyper, og visa versa. Universiteter og høyskoler må våge å tenke nytt og låne teknikker fra fagmiljøer de vanligvis ikke sammenligner seg selv med. Det kan være et steg på veien til mer engasjerte, motiverte og faglige utfordrede studenter.

Del med andre