Lovende signaler fra Nybø om satsing på utdanningskvalitet

Da regjeringen lanserte den nye langtidsplanen for forskning og høyere utdanning i oktober, kommenterte jeg i et blogginnlegg at dette var en lite offensiv opptrapping av bevilgningene til utdanningskvalitet.

Det var fint med en bevilgning på 250 millioner kroner til kvalitet i høyere utdanning over fire år, men når man ikke ville si eksplisitt at det var nivået på den årlige bevilgningen som skulle heves med 250 millioner innen 2022, kunne ikke satsingen kalles en opptrappingsplan.

Forrige uke behandlet Stortinget langtidsplanen. Samtidig skrev statsråd Iselin Nybø et innlegg i Khrono som fanget oppmerksomheten min. Der skrev hun: ”Derfor trapper vi opp nivået på bevilgningene til kvalitet i høyere utdanning med 250 millioner kroner over fire år. Dette er varige midler, som vi skal fortsette å dele ut også etter de fire årene.”

Dette er noe annet enn hva som fremkom da langtidsplanen og budsjettdokumentene ble lansert i oktober. Hvis statsråden mener at den årlige bevilgningen til ulike satsinger på utdanningskvalitet skal opp med 250 millioner i løpet av fireårsperioden, og at man vil bevilge minst samme beløp i årene etter, er det gode nyheter. Bevilgningsnivået er økt med 85 millioner nå i 2019. Hvis vi legger til grunn at resten av opptrappingen skjer jevnt over de neste tre årene, vil man totalt ha tilført 670 friske millioner til satsinger på utdanningskvalitet i løpet av opptrappingsperioden. Det blir enda mer hvis opptrappingen skjer raskere.

Da snakker vi om en reell satsing, og en langtidsplan med et solid ambisjonsnivå, som gir godt rom for både flere nye Sentre for fremragende utdanning og andre tiltak for å heve kvaliteten i norsk høyere utdanning.

Del med andre