Hva forventer dere av studentene?

Nye tall fra Studiebarometeret genererer mye oppmerksomhet fra media. Jeg ble blant annet kontaktet av en journalist som ville vite om det er noen sammenheng mellom høy score på faglige forventninger fra undervisere og høy score på læringsmiljø.

Studiebarometeret er en gullgruve når det gjelder informasjon om hvordan studentene vurderer kvaliteten på studiet sitt. Vi skal imidlertid holde tunga rett i munnen når vi skal trekke slutninger om sammenhenger ut fra studentenes svar.

Men enkelte sammenhenger er vi helt sikre på: Faglige forventinger fra ansatte og undervisere påvirker studentenes studieinnsats.

Analysen vi gjennomførte i forbindelse med prosjektet Rom for mer læring i 2016 viser at studentenes motivasjon er den variabelen som har sterkest påvirkning på studieinnsatsen. Nå er det sånn at forskningslitteraturen er delt i synet på om studieinnsats har betydning for studentenes læring. De aller fleste lærere og studenter vi intervjuet i Rom for mer læring var imidlertid samstemte i at høyere studieinnsats gir bedre resultater i form av bedre karakterer.

Analysene våre viser at uavhengig av forkunnskaper og personlige mål med studiet, mener studentene at klare krav og forventinger gir mer motivasjon. Vi kan altså si at møter du forventninger blir du mer motivert – og du jobber mer med studiene.

Det var dette som ble mitt svar til journalisten. Så kan vi selvsagt anta at dersom du er motivert i studiene dine, er du også mer fornøyd med læringsmiljøet. Men Studiebarometeret er ikke et "trivselsbarometer".

Innsikten i hva som motiverer til økt studieinnsats bør interessere alle undervisere og faglig ansatte på landets universiteter og høyskoler. Jeg har lyst til å utfordre dere med følgende spørsmål: Hva forventer dere av studentene? Hvor dyktige er dere til å kommunisere disse forventingene til dem? Og bør dere kanskje forvente mer? Det studentene deres har svart i Studiebarometeret er et bra sted å starte for å finne svar på disse spørsmålene.

Del med andre