En langtidsplan for forskning (og høyere utdanning)

Jeg, og mange med meg, har i lengre tid ventet på at regjeringen endelig skulle komme med en forpliktende langtidsplan for forskning og høyere utdanning. For første gang skulle man koble satsing på forskning og utdanning i en felles forpliktende finansieringsplan. Med store forventninger er det lett å bli skuffet. Det er noen viktige ansatser i planen, men utdanningen må få mye mer oppmerksomhet.

Det er positivt at koblingen mellom forskning og utdanning tydeliggjøres. Sterke utdanningsmiljøer skal kobles med sterke forskningsmiljøer. Det er bra. Uten god utdanning vil også forskningen halte. Men langtidsplanen er ingen utdanningsmelding. Den er primært en langtidsplan for forskning, og i særdeleshet for toppforskning. Det er ingenting galt med det, men det betyr at utdanningen må løftes fram og styrkes i andre sammenhenger.

Jeg har tidligere etterlyst flere virkemidler for å stimulere til økt satsing på fremragende utdanning. Det er gledelig at regjeringen i denne meldingen løfter fram Sentre for fremragende utdanning (SFU) som en viktig ordning for å øke kvaliteten i utdanningen. Det er bra at SFU blir styrket i dagens budsjett, samtidig som regjeringen forplikter seg til å utvikle nye virkemidler i framtida. Dette arbeidet ser NOKUT fram til å delta i. Det vil være avgjørende at disse virkemidlene blir slagkraftige, og at de blir store i volum.

Langtidsplanen trekker fram at vi skal utvikle flere fremragende fagmiljø som skal tiltrekke seg flere fremragende kandidater. Jeg vil understreke at mange av disse kandidatene også må komme fra Norge. Nøkkelen til å lykkes med det er at ikke alt satses på å få fremragende master- og ph.d.-utdanning. Også bachelorutdanningen må satses på og gjøres fremragende. De beste forskerne og lærerne bør også settes inn i grunnutdanningene. Her har norske universiteter mye å lære av fremragende universiteter i utlandet.

Langtidsplanen er en god start på økte ambisjoner og klare prioriteringer. Vi ser fram til en tydeliggjøring av hvordan utdanningen skal styrkes i arbeidet som nå gjøres med ny finansieringsmodell og i stortingsmeldingen om struktur og kvalitet som kommer til våren.

Del med andre