17. oktober 2019: Hva kjennetegner god praksis og hvordan får vi det til?

I samarbeid med Høgskulen på Vestlandet (HVL) satte vi søkelyset på praksis i høyere utdanning.

Praksis blir trukket frem som et viktig virkemiddel for å sikre arbeidslivsrelevans for studentene, både i fag med lovpålagt praksis og i fagene det tradisjonelt ikke har vært brukt like mye. Samtidig vet vi at det kan være en vanskelig læringsform å mestre. Det er derfor nyttig å høre fra de som får det til.

HVL har mye erfaring med praksis og har fag med både lang og kort praksistradisjon. Som institusjon har de også jobbet mye med å skape bedre praksis for studentene sine og har også en egen praksissatsing.

På møtet hørte vi fra studenter, undervisere og praksissteder. Sammen fortalte de hvordan de jobber for å få til god praksis, hva man kan lære av hverandre og hva utfordringene kan være. Vi hørte også hvordan HVL som institusjon arbeider med dette.

Det siste året har NOKUT innhentet og systematisert kunnskap om praksis i utdanningen. I prosjektet Operasjon praksis er det blant annet sett på utfordringer, gode praksiser og hva som skal må være på plass for å lykkes med praksis. På frokostmøtet ble det presentert hovedfunn fra prosjektet.

Vi mangler dessverre opptak av denne NOKUT-frokosten.