Svake resultater fra Nasjonal deleksamen for grunnskolelærerstudentene

En av fire avlagte eksamener sto til stryk på nasjonal deleksamen i matematikk i høst. Det bekymrer NOKUT-direktøren.

Illustrasjon hjemmeeksamen
Illustrasjon hjemmeeksamen

– Dette er nedslående resultater, og det er åpenbart at studentene ikke har klart å tilegne seg den kompetansen de er forventet å ha, sier NOKUT-direktør Kristin Vinje.

Resultatene fra vårens og høstens Nasjonal deleksamen i matematikk for grunnskolelærerutdanningene trinn 1–7 og 5–10 er nå sammenstilt, og alt tyder på at pandemien har fått konsekvenser for læringsutbyttet til lærerstudentene. Antallet studenter som strøk på høstens eksamen, var dobbelt så høyt som vårens eksamen, og snittkarakteren har sunket med nesten en hel karakter for begge gruppene.

– Denne undersøkelsen er ikke fullskala enda, så tallene gjenspeiler ikke hele studentmassen. Det er også en del studenter som brukte høstens eksamen for å forbedre karakteren sin eller for å få bestått. Dette har helt sikkert påvirket resultatene negativt. Derfor er det viktig for oss i NOKUT at vi nå gjør flere analyser for å avdekke hvordan studenter som har tatt eksamen for første gang, faktisk har gjort det, sier Vinje.

– Likevel kan det se ut til at disse resultatene bekrefter det vi har sett i andre undersøkelser gjennom corona-året 2020:at både undervisere, studenter og institusjoner har vært gjennom et svært vanskelig år, som ser ut til å ha gått ut over læringsutbyttet. Dette skal vi se nærmere på når Studiebarometeret for høyere utdanning lanseres 11. februar, sier Vinje.

Landsstatistikk GLU 1–7 mai og november 2020

Landsstatistikk 5-10 mai og november 2020

Coronapandemien førte ikke til lavere forventninger til læringsutbytte

NOKUT gjennomfører nasjonale deleksamener i høyere utdanning på oppdrag av Kunnskapsdepartementet. To programområder er tilknyttet ordningen: sykepleierutdanningene og grunnskolelærerutdanningene.

Som ansvarlige for de nasjonale deleksamenene var det ikke aktuelt for NOKUT og faggruppen som utvikler eksamensoppgavene, å senke forventningene til læringsutbytte, forteller NOKUT-direktør Kristin Vinje.

– Vi har full forståelse for at studentene har hatt et vanskelig år, og vi håper så mange som mulig kommer seg gjennom studiene sine på en god måte. Likevel kan vi ikke senke de faglige kravene til utdanningen for så viktige fagområder som grunnskolelærer og sykepleier er, forklarer Kristin Vinje.

Ingen nasjonal sensur av sykepleiereksamen

I høst ble det også arrangert nasjonal deleksamen i anatomi, fysiologi og biokjemi for sykepleieutdanningene. På grunn av den svært usikre smittesituasjonen på høsten ble det bestemt at denne eksamenen skulle gjennomføres med lokal sensur.

– Det ble laget to ulike eksamenssett, ett for skoleeksamen og ett for digital hjemmeeksamen. Å skulle gjennomføre felles, nasjonal sensur på to forskjellige eksamensformer ville ikke være hensiktsmessig. I samråd med faggruppen og med støtte fra Kunnskapsdepartementet, ble det bestemt at sensuren skulle gjøres lokalt, avslutter NOKUT-direktør Kristin Vinje.
De lokale sensorene brukte en felles sensorveiledning og var også samlet til et felles sensurmøte i begynnelsen av januar 2021.

Les mer om Nasjonal deleksamen

Del med andre