En hyllest til "Pernille"

Når NOKUT har laget et magasin med nyheter fra Norges fremste utdanningsmiljøer, er det særlig underviserne vi har hatt i tankene. Hun står fremdeles høyt i kurs selv om magasinet legges ned.

– For å få et forhold til leserne har vi personifisert dem gjennom "Pernille", forteller redaktør og seniorrådgiver Ingvild Andersen Helseth.

SFU-magasinet har vært et samarbeid mellom NOKUT og alle sentrene for fremragende utdanning. Målet har vært å fronte ordningen gjennom å spre aktiviteter og tiltak som sentrene har igangsatt.

Hva vil Pernille ha?

Redaktøren forteller at Pernilles interesser innen høyere utdanning har fungert som en rettesnor.

– Redaksjonen har alltid stilt spørsmål som: "Hvilke aktiviteter, prosjekter og resultater fra SFU-ordningen er Pernille opptatt av?", "Hvordan kan vi presentere innhold som Pernille kan bruke i undervisningshverdagen sin?"

Aller siste utgave av NOKUTs SFU-magasin slippes på UHRs Utdanningskonferanse 21. november. Der kan du blant annet lese om "Entreprenører blant oss", "Digital grensesprenging i den verkelege verda" og hvordan "MatRIC knytter nettverk maske for maske".

Skal fortsette å levere kunnskap

– En stor drivkraft bak magasinet har vært å motivere flere undervisere til å bruke forskerhodet sitt inn i utdanning og undervisning.

Det sier NOKUT-direktør Terje Mørland.

– NOKUT ønsker å heie frem de som utforsker, dokumenterer og undersøker undervisningen sin, både selvstendig og i samarbeid med andre undervisere og studenter.

For å drive forskning behøver disse kunnskap og fakta. Mørland mener NOKUT har mye å tilby undervisere og studieprogramledere.

– Vi produserer og systematiserer kunnskap om høyere utdanning. Fakta er et sterkt virkemiddel. Særlig når den gir et bilde av kvalitetssituasjonen på tvers av studieprogrammer og institusjoner. For å sikre at kunnskapen blir kjent og brukt i sektoren utarbeider NOKUT analyser og trekker fram kvalitetsutfordringer og gode praksiser for å stimulere institusjonene til utvikling og nytenkning. 

Han lister også opp NOKUTs konferanse om høyere utdanning (tema 2019: utdanningsledelse) og NOKUT-podden – en podcast som diskuterer temaer tett på undervisningshverdagen – som nyttige møteplasser og kanaler for kunnskap.

– Vi skal fortsette å arbeide for at "Pernille" skal oppfatte NOKUT som relevant, avslutter Mørland.

Les aller siste nummer av NOKUTs SFU-magasin

Del med andre