SFU-magasinet

SFU-magasinet utgis av NOKUT i samarbeid med sentrene. Første utgave ble lansert 22. oktober 2014.

Sentre med SFU-status er miljøer som tør å tenke nytt rundt utdanning og undervisning, og vi håper at innholdet i SFU-magasinet kan være med på å inspirere andre til å satse mer ambisiøst på utdanning.