Ukrainske utdanninger kan godkjennes automatisk

NOKUT har utvidet ordningen for automatisk godkjenning til også å gjelde utdanninger fra Ukraina. Det gjør det enklere og raskere å få utdanningen godkjent.

Tastatur med egen tast for automatisk godkjenning
Tastatur med egen tast for automatisk godkjenning

Automatisk godkjenning gjelder for ukrainske grader på både bachelorgrads-, mastergrads- og ph.d.-nivå. Dette gjør at personer med ukrainsk utdanning kan ta i bruk sin utdanning umiddelbart uten å måtte vente på saksbehandling av søknadene sine.

– Personer med ukrainske grader som er automatisk godkjente, trenger ikke lenger å søke NOKUT om å få utdannelsen sin godkjent. Dette vil gjøre det enklere for dem det gjelder å kunne ta i bruk kompetansen sin, enten det er i videre utdanning eller i jobb. Etter krigsutbruddet i slutten av februar har det vært viktig for oss å få dette på plass så raskt som mulig, sier NOKUT-direktør Kristin Vinje.

Ingen godkjenningsprosess eller saksbehandling

Automatisk godkjenning er et valgfritt alternativ til den ordinære godkjenningsordningen for utenlandsk høyere utdanning. Det gir strukturert informasjon om hvilken norsk grad en utenlandsk kvalifikasjon kan sammenliknes med. Denne kan for eksempel brukes overfor arbeidsgivere og læresteder. Automatisk godkjenning innebærer at NOKUT ikke har foretatt en konkret vurdering av de individuelle utdanningsdokumentene.

– Det eneste som trengs er å laste ned en standardisert uttalelse som bekrefter at graden man har tilsvarer en norsk grad. Når man søker om jobb eller utdanning, kan uttalelsen legges ved sammen med utdanningsdokumentene, forteller seksjonssjef for godkjenning av høyere utdanning Joachim Gümüs Kallevig.

NOKUTs ordning med automatisk godkjenning av høyere utdanning har gjort at Norge ligger langt fremme i utviklingen av automatisk godkjenning. Dette er høyt prioritert gjennom Nordisk ministerråd, EU-systemet og Bologna-prosessen. Totalt er det 21 land som inngår i ordningen.

Hvis man likevel vil søke om NOKUTs godkjenning av utenlandsk høyere utdanning på vanlig vis, må man sende inn en søknad via søkerportalen på nettsiden vår. Man må regne med noe saksbehandlingstid.

Her kan du lese mer om automatisk godkjenning

Del med andre