Studiebarometeret – høstens vakreste eventyr

I dag sendes årets spørreskjema ut til rundt 95 000 studenter ved alle universiteter og høyskoler. Studentene har mulighet til å besvare undersøkelsen frem til 14. november. Resultatene presenteres i februar 2023.

Gjennom Studiebarometeret for høyere utdanning fanger vi opp studentenes syn på blant annet undervisning, tilbakemelding og veiledning, læringsmiljø, faglig og sosialt miljø, organisering av programmet og muligheter for medvirkning. I tillegg spør vi studentene om deres motivasjon, studieinnsats etc.

Videre utvikling etter evalueringen av Studiebarometeret

I evalueringen av Studiebarometeret som ble lagt frem i juni, ble det blant annet anbefalt å korte ned undersøkelsen og endre målgruppen på bachelorgradsnivå fra andre- til tredjeårsstudenter. Det har NOKUT lyttet til, og allerede i denne undersøkelsen er det tatt grep, forteller analysedirektør Ole-Jacob Skodvin.

– I år har vi fjernet flere spørsmålsbatterier som har vært med tidligere, i tillegg har 14 institusjoner blitt med på å teste utsending av undersøkelsen til tredjeårsstudenter, i tillegg til andreårsstudentene. Dette gjør at over 95 000 studenter får undersøkelsen tilsendt i år, mot 74 000 i fjor, sier Ole-Jacob Skodvin.

Spørsmål om pedagogisk bruk og utbytte av digitale verktøy

I hovedtrekk er temaene de samme hvert år, men vi inkluderer også nye temaer som er spesielt aktuelle, forteller prosjektleder Magnus Strand Hauge.

– I år har vi tatt med to spørsmålsbatterier om bruk og utbytte av digitale verktøy. Disse er utviklet av NIFU som skal bruke resultatene inn i et prosjekt på oppdrag fra NOKUT, HK-dir og Sikt om dette temaet, forteller Magnus Strand Hauge.

Prosjektgruppa håper på høy deltakelse i undersøkelsen i år som tidligere år og ser frem til å analysere resultatene og formidle ny og nyttig kunnskap som kan brukes i kvalitetsarbeidet i sektoren.

Om undersøkelsen

Studiebarometeret ble gjennomført første gang i 2013. Spørreskjemaet sendes ut hver høst til 2.- og 5. års studenter. Undersøkelsen dekker så godt som alle norske universiteter og høyskoler. Totalt inngår det studenter på i underkant av 2000 studieprogrammer.

Del med andre