Over 600 fulgte NOKUTs informasjonsmøte om det ukrainske utdanningssystemet

Interessen var enorm da NOKUT gjennomgikk det ukrainske utdanningssystemet, og om hvordan utdanning fra Ukraina kan vurderes i Norge. Opptak av møtet finner du i artikkelen.

Det er ventet at svært mange ukrainere vil komme til Norge i tiden som kommer, og det er viktig at de får brukt kompetansen de sitter på, eller får mulighet til å utvikle kompetanse de har.

Mandag 4. april inviterte NOKUT til informasjonsmøte, og over 600 deltakere vitner om stor interesse for mer informasjon om det ukrainske utdanningssystemet. NOKUT-direktør Kristin Vinje er glad at så mange deltok.

– Det norske samfunnet står overfor en stor oppgave med å hjelpe de som nå kommer til Norge, og det var derfor svært gledelig at så mange deltok på dette møtet. For NOKUT er det viktig at hjelpeapparatet har god og tilgjengelig informasjon, og vi håper at dette arrangementet bidro til det, sier Kristin Vinje.

NB: Dette er en nyinnspilling, da det opprinnelige opptaket ikke fungerte.

Egen nettside for spørsmål opprettet

Under møtet kom det inn mange spørsmål om alt fra godkjenning av bilmekanikere, til hvordan utdanningsløpet i Ukraina er strukturert. Flere av disse spørsmålene ble besvart underveis i møtet, men for å gi alle tilgang til svarene som ble gitt, er det opprettet en spørsmål og svar-side. Denne listen vil bli oppdatert etterhvert som det kommer inn flere spørsmål, og hvor flere kan ha nytte av å se svarene som blir gitt.

Mange har også spurt om databasene for verifisering av vitnemål og apostiller fra Ukraina fortsatt er tilgjengelige, noe NOKUT-direktøren kan bekrefte.

– I forrige uke fikk vi bekreftet at dette er flyttet til sikkert sted, og at databasene er oppe igjen. Men slik situasjonen er nå så kan jo dette selvsagt endre seg, sier Kristin Vinje og legger til at NOKUT har vært i kontakt med våre ukrainske kollegaer.

– Vi har blitt oppdatert på status hos dem. De jobber nå med å sette opp et nytt kontor hos våre polske kollegaer og vil være operative i løpet av få dager. Det er imponerende, sier Vinje.

Del med andre