Optimismen tilbake hos fagskolestudentene

Studiebarometeret for fagskolestudenter viser at studentene nå er nesten like positive til utdanningen sin som før pandemien.

Collage: Fagskoleutdanninger
Collage: Fagskoleutdanninger

Etter noen tøffe år med pandemi der fagskolestudentene rapporterte om en lav tilfredshet med studiene sine, er studentenes tilbakemeldinger nå på vei oppover igjen. På flere områder er man fortsatt litt bak nivåene før pandemien, men i årets undersøkelse sier hele syv av ti fagskolestudenter at de er fornøyde med studiet de går på.

Den største fremgangen etter pandemien ser vi i de kreative og tekniske fagene, mens det er helse- og velferdsfagene som fortsatt har de mest fornøyde studentene.

Resultatene gleder NOKUT-direktør Kristin Vinje.

– Det er svært gledelig at studentene nå er tilbake på skolebenken og får den undervisningen de fortjener. Så håper vi at fagskolene nå tar med seg de erfaringene de har fått fra de siste årene og jobber for at studentene får en god studiesituasjon også i normaltid, sier Kristin Vinje.

Overordnet tilfredshet, endring i svarfordeling fordelt på utdanningskategori

Overordnet tilfredshet, endring i svarfordeling fordelt på utdanningskategori.

Positiv retning etter negative korona-år

Da samfunnet stengte ned under pandemien, var det de sosiale og faglige miljøene for fagskolestudentene som ble rammet hardest.

Nå som pandemien ser ut til å være et tilbakelagt kapittel, gjør også tilbakemeldingene på faglig og sosialt miljø et hopp i positiv retning. Og det er viktig, sier NOKUT-direktør Kristin Vinje.

– Enten du studerer på deltid eller heltid, på et studiested eller samlingsbasert, så er det viktig at studentene kan diskutere fag og være sosiale med hverandre. At de som har behov for det nå har tilgang til de fysiske studiestedene igjen, tror jeg også er kjempeviktig, sier Vinje.

Og det viser seg også i tilbakemeldingene studentene gir på undervisningen sin.

Undervisningsindeksen som viser den samlede tilbakemeldingen på spørsmålene om undervisning, viser at fagskolestudentene nå er like fornøyde som de var på undersøkelsene før koronapandemien.

Undervisning, svarfordeling

Undervisning, svarfordeling.

 

Resultatene fra undersøkelsen blir tilgjengelige på studiebarometeret.no kl. 10.00 

Les rapporten Studiebarometeret for fagskolestudenter 2022: hovedtendenser (pdf)

Del med andre