Økt bevilgning til NOKUT for å styrke arbeidet med fagskoleutdanningen

Kunnskapsdepartementet foreslår å øke NOKUTs bevilgning med 3,5 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett.

Pengene skal gå til å styrke arbeidet med akkreditering av nye fagskoleutdanninger og etablering av institusjonsakkreditering i høyere yrkesfaglig utdanning.

NOKUT-direktør Kristin Vinje kan fornøyd konstatere at regjeringen tar grep for å få ned søknadskøen for akkreditering av nye fagskoleutdanninger. Grepet kommer i form av økt bevilgning i revidert nasjonalbudsjett, som ble lagt frem torsdag 11. mai. Bevilgningen på 3,5 millioner kroner vil sette NOKUT bedre i stand til å håndtere den store mengden av søknader om akkreditering av fagskoleutdanninger.

– Forslaget fra regjeringen om å øke bevilgningen til NOKUT er en god nyhet for fagskolene, studentene og arbeidslivet. Det vil styrke NOKUTs arbeid og bidra til at flere fagskoler får kommet i gang med nye utdanningstilbud, sier Vinje.

Vil se om mer kan gjøres

Fagskolesektoren har vokst mye de siste årene, og NOKUT har opplevd en dobling i antallet søknader fra fagskolene. Dette har ført til at NOKUT for første gang ikke klarer å behandle alle søknader innen rimelig tid.

Vinje sier at den foreslåtte bevilgningen vil gjøre NOKUT bedre rustet til å håndtere søknadskøen, men varsler også en gjennomgang for å se om det kan tas ytterligere grep.

– NOKUT ønsker å bruke ressursene sine mest mulig hensiktsmessig og har allerede gjort ressursbesparende tiltak ved å forenkle akkrediteringsprosessen for fagskoleutdanninger. I dialog med fagskolesektoren og Kunnskapsdepartementet vil vi se på hvilke ytterligere grep vi kan gjøre for å få ned saksbehandlingstiden og køene, uten at det går utover kvaliteten på utdanningene.

Starter arbeidet med institusjonsakkrediteringer

Kunnskapsdepartementet har tidligere signalisert at et forslag om institusjonsakkreditering for fagskolene er på vei. En slik akkreditering vil gi en fagskole muligheten til å opprette egne utdanninger selv, på lik linje som høyskoler og universiteter kan i dag. Regjeringen varsler nå at forslaget vil sendes på høring innen kort tid.

– Det er bra at regjeringen vil åpne opp for at fagskoler kan få institusjonsakkreditering. Det vil gi fagskolene myndighet til å opprette utdanninger selv uten å måtte søke NOKUT om godkjenning. På den måten får fagskolene større fleksibilitet og kan hurtigere komme i gang med nye utdanningstilbud som samfunnet og arbeidslivet etterspør, avslutter Vinje.

Regjeringen foreslår også flere andre tiltak for å få redusert søknadskøene. Les mer om dette på regjeringen.no

Del med andre