Hva mener studentene om studiekvaliteten? 72 000 studenter inviteres til å delta i Studiebarometeret

Studiebarometeret er NOKUTs nasjonale studentundersøkelse, der studentene får en unik mulighet til å si hvordan de vurderer kvaliteten i utdanningen sin. Nå er undersøkelsen sendt ut til omtrent 72 000 studenter ved alle landets høyskoler og universiteter. Alle oppfordres til å delta!

Formålet med Studiebarometeret er å styrke arbeidet med kvalitetsutvikling i høyere utdanning og gi nyttig informasjon om studiekvalitet. I undersøkelsen får studentene spørsmål om hvordan de opplever ulike sider ved kvaliteten i studieprogrammer ved høyskoler og universiteter.

– Studiebarometeret er landets største studentundersøkelse. Det gir studentene en mulighet til å fortelle hvordan de oppfatter kvaliteten på ulike aspekter av utdanningen. Dette brukes av utdanningsinstitusjonene i arbeidet med å utvikle studiekvaliteten på de ulike studieprogrammene. For at de skal få et best mulig grunnlag, er det viktig at mange studenter svarer på undersøkelsen, sier NOKUT-direktør Kristin Vinje.

Alle studenter i andre studieår på bachelor- og masterprogram og studenter i femte studieår på integrerte masterprogram og lange profesjonsutdanninger kan delta og skal ha mottatt informasjon på e-post. Studentene har mulighet til å besvare undersøkelsen frem til 19. november.

Vil se på bruk av kunstig intelligens

I Studiebarometeret blir studentene spurt om deres syn på blant annet undervisning, tilbakemelding og veiledning, læringsmiljø, tilknytning til arbeidslivet og organisering av studieprogrammet. Nytt av året er at undersøkelsen vil ha med spørsmål om studentenes bruk av kunstig intelligens, hva som er avgjørende for deres valg av studiested og studieprogram og om studentens planlagte gjennomføring av studiet.

– Det siste året har det blitt skrevet og sagt mye om bruken av kunstig intelligens ved høyskoler og universiteter. Vi ser at bruken av disse verktøyene varierer, og at det også er en del ulike retningslinjer for bruken ved de forskjellige institusjonene. Det blir interessant å se hvordan studentene forholder seg til disse nye teknologiene, sier Vinje.

Stiller samme spørsmål til alle

Spørreundersøkelsen gjennomføres av NOKUT på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Undersøkelsen stiller de samme spørsmålene til alle studenter, uavhengig av type studieprogram.

Resultatene fra undersøkelsen blir presentert i et eget arrangement i februar 2024. Det blir laget en rapport som sendes til utdanningsinstitusjonene, og alle resultatene blir lagt ut på Studiebarometeret.no.

Del med andre