Høring: forslag til endring i studiekvalitetsforskriften – vilkår for akkreditering av studietilbud som delvis foregår i utlandet

NOKUT sender på vegne av Kunnskapsdepartementet forslag til endringer i forskrift av 1. februar 2010 om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning (studiekvalitetsforskriften).

Høringen er offentlig, og alle som ønsker det kan sende inn høringsuttalelse. Vi ber om at høringsinstansene vurderer om de bør sende høringen til underliggende og samarbeidende virksomheter.

Høringsfristen er satt til 1. desember 2022.

Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven, og vil bli publisert.

Les høringsnotatet og hvordan dere kan sende inn høringsuttalelser

Del med andre