Høring: forslag til endring i forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning – vilkår for akkreditering av studietilbud som delvis foregår i utlandet

NOKUT sender på vegne av Kunnskapsdepartementet forslag til endringer i forskrift av 1. februar 2010 om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning (studiekvalitetsforskriften).

Vi ber om at dere sender høringsuttalelser til postmottak@nokut.no.

Høringen er offentlig, og alle som ønsker det kan sende inn høringsuttalelse. Vi ber om at høringsinstansene vurderer om de bør sende høringen til underliggende og samarbeidende virksomheter.

Høringsfristen var 1. desember 2022.

Høringsuttalelser