Lansering av sluttrapporten fra evalueringen av lektorutdanningene

NOKUT har evaluert lektorutdanningen for trinn 8–13 og inviterer til lansering av sluttrapporten 20. oktober klokka 10–12. Arrangementet avholdes på Mesh i Oslo sentrum. Det vil også bli strømmet.

På lanseringen legger den sakkyndige komiteen frem funn fra evalueringen, og vi har panelsamtaler med representanter fra NMBU, UiA, UiO og Pedagogstudentene om to av evalueringens tema: Ledelse, organisasjon og samarbeid, og helhet og sammenheng i lektorutdanningene.

Evalueringens formål har vært å frembringe kunnskap om kvalitet i lektorutdanning, både på de elleve institusjonene som tilbyr studieprogrammene og på nasjonalt nivå. Den skal også bidra til videre kvalitetsutvikling. Datagrunnlaget inkluderer institusjonenes selvevalueringer og refleksjonsnotater, institusjonsbesøk, registerdata og fem spørreundersøkelser.

Vi får belyst evalueringens funn fra ulike perspektiver og høre om hvilke erfaringer UH-ansatte, studenter og praksisfeltet har gjort seg. Til slutt får vi høre om NTNUs erfaringer fra evalueringen og deres refleksjoner om veien videre for norsk lektorutdanning.

Lanseringen egner seg for alle som ønsker å vite mer om kvalitet i lektorutdanningene og om komiteens anbefalinger for videre utvikling.

Det vil bli servert kaffe og bakevarer før møtet og i pausen.

Program

10:00 Velkommen, Kristin Vinje, administrerende direktør i NOKUT

10:05 Funn fra evalueringen av lektorutdanning for trinn 8 - 13

 • Inga Staal Jenset, leder av den sakkyndige komiteen og førsteamanuensis i pedagogikk ved UiO

10:35 Pause

10:45 Panelsamtale om ledelse, organisasjon og samarbeid i lektorutdanning

 • Jonas Bakken, førsteamanuensis i norskdidaktikk og faglig leder av lektorprogrammet ved UiO
 • John Brumo, medlem av den sakkyndige komiteen og professor i nordisk litteratur ved NTNU
 • Ingunn Folgerø, medlem av den sakkyndige komiteen og rektor ved Bryne videregående skole
 • Hans-Erik Lefdal, leder av Institutt for lærerutdanning og utdanningsvitenskap ved NMBU

11:15 Pause

11:20 Panelsamtale om helhet og sammenheng i lektorutdanning

 • Jonas Bakken, førsteamanuensis i norskdidaktikk og faglig leder av lektorprogrammet ved UiO
 • Cecilie Thorbjørnsen Mork, studieleder for lektorprogrammet ved UiA
 • Mogens Allan Niss, medlem av den sakkyndige komiteen og professor emeritus i matematikk og matematikkdidaktikk ved Roskilde universitet
 • Lars Strande Syrrist, leder i Pedagogstudentene
 • Oddvar Vik, rektor ved Fiskå skole i Kristiansand

11:45 Avsluttende kommentar: Erfaringer fra evalueringen og veien videre for norsk lektorutdanning

 • Helene Hauge, førstelektor i engelsk språkvitenskap og leder av forvaltningsutvalget for den 5-årige lektorutdanningen ved NTNU

Velkommen!

 

Del med andre