Lansering av sluttrapporten fra evalueringen av lektorutdanningene

NOKUT har evaluert lektorutdanningen for trinn 8–13 og inviterer til lansering av sluttrapporten 20. oktober klokka 10–12. Arrangementet avholdes på Mesh i Oslo sentrum. Det vil også bli strømmet.

På lanseringen legger den sakkyndige komiteen frem funn fra evalueringen, og vi har panelsamtaler med representanter fra NMBU, UiA, UiO og Pedagogstudentene om to av evalueringens tema: Ledelse, organisasjon og samarbeid, og helhet og sammenheng i lektorutdanningene.

Evalueringens formål har vært å frembringe kunnskap om kvalitet i lektorutdanning, både på de elleve institusjonene som tilbyr studieprogrammene og på nasjonalt nivå. Den skal også bidra til videre kvalitetsutvikling. Datagrunnlaget inkluderer institusjonenes selvevalueringer og refleksjonsnotater, institusjonsbesøk, registerdata og fem spørreundersøkelser.

Vi får belyst evalueringens funn fra ulike perspektiver og høre om hvilke erfaringer UH-ansatte, studenter og praksisfeltet har gjort seg. Til slutt får vi høre om NTNUs erfaringer fra evalueringen og deres refleksjoner om veien videre for norsk lektorutdanning.

Lanseringen egner seg for alle som ønsker å vite mer om kvalitet i lektorutdanningene og om komiteens anbefalinger for videre utvikling.

Det vil bli servert kaffe og bakevarer før møtet og i pausen.

Detaljert program kommer.

Velkommen!

 

Påmelding

Ved påmelding samtykker du til at vi lagrer personopplysninger om deg til bruk for det aktuelle arrangementet. I etterkant hender det også vi sender ut et spørreskjema for evaluering av arrangementet. Opplysningene deles kun med de av samarbeidspartnerne våre som trenger disse for å utføre sine respektive oppdrag. Sjekk personvernerklæringen vår for mer informasjonTotal: 0 kr

Del med andre